Jansson Sami

Ehdokasnumero 541 

Aineenopettaja
56 vuotta
Kuokkala
sami.juhanijansson@gmail.com

SIT

https://jyu.academia.edu/SamiJuhaniJansson

Köyhät kyykystä!

Olen perheellinen kirjallisuuden ja opetusalan sekatyöläinen. Työskentelen erilaisissa lyhytaikaisissa työsuhteissa opetusalalla ja fyysisessä käytännön työelämässä aikoina, jolloin en työskentele apurahajaksolla.

Kannatan hyvinvointivaltiota, jossa varallisuus ei ratkaise ihmisen mahdollisuuksia koulutukseen, elannon takaavaan työhön, terveydenhuoltoon ja työttömyyden aikaiseen turvaan ja koulutukseen. Suomi on oikeistohallitusten aikana ottanut useita askelia kohti luokkayhteiskuntaa, mikä näkyy mm. yliopistouudistuksessa, perus- ja ammattikoulutuksessa sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalalla.

Rahasta ja velasta olen sitä mieltä, että valtion ei ole pakko olla yksityisten pankkien renkinä. Nykytilanteessa rahan luominen on annettu yksityisille pankeille, jotka voivat myöntää lainaa ”taikaseinästä” eli ilman pankin omia säästöjä. Seuraan Talousdemokratia.fi -sivustoilla käytävää keskustelua vaihtoehtoisesta rahataloudesta.

Pääoman ja suuren varallisuuden omistaja ei minun nähdäkseni ole voinut itse ansaita omaisuuttaan, vaan suuren omaisuuden voi kerätä vain nousemalla sellaiseen asemaan, jossa toisten työpanoksen tuottamia tulovirtoja on mahdollista ohjata itselle.

Valtiosta olen sitä mieltä, että se on alunperin pääoman omistajien ja taloudellispoliitttisen eliitin etuja puolustamaan luotu väkivaltamonopoli-instituutio. Hyvinvointivaltio ei kuitenkaan ole pelkästään sitä, vaan hyvinvointivaltiossa pyritään luokkaeroja vähentämään. Kun luokkaerot on kokonaan poistettu, silloin ollaan täydellisessä hyvinvointiyhteisössä eikä valtiota enää tarvita. Kommunistinen aktiivisuus on ikään kuin pakomatka pois olosuhteista, joissa rikkaat ja köyhät pidetään voimakeinoin eri luokissa.

Kannatan Euroopan sosiaalisten oikeuksien komission suosittamaa kuukausittaista perusturvaa kaikille tarvitseville. Suomen kaltaisessa maassa yhden ihmisen kaikkien välttämättömien tarpeiden tyydyttäminen on rahassa mitattuna 1400 euroa kuukaudessa. Suomi on tästä kaukana ja jopa radikaali SKP, jonka sitoutumattomana ehdokaana olen, ehdottaa pienempää summaa eli 1200 euroa kuukaudessa. Olen oikeiston kanssa samaa mieltä siitä, ettei ihmisen ole hyvä olla jouten, vaan itsensä elättäminen työllä on oikein. Uskon siihen, että työttömän kannustaminen ja auttaminen takaisin työhön, joka takaa elannon, onnistuu parhaiten turvaverkkoja vahvistamalla. Turvaverkkojen on oltava olemassa kaikille sairaille, vammaisille, työttömille, lapsille ja vanhuksille.

En voi hyväksyä oikeistopolitiikan epäinhimillisiä seurauksia. Oikealla olevien puolueiden resepti näyttäisi johtavan siihen, että yhteiskunnan eniten tukea tarvitsevat joutuvat kärsimään osakkeenomistajien nostaessa ennätysosinkoja vuosi vuodelta. Oikeiston harjoittama uusliberalistinen politiikka suosii erityisesti sijoittajia ja tiivistäen voisi sanoa, että lapsiperheet, vanhukset ja työkyvyttömät sekä vastoin omaa syytään työttömät ihmiset on laitettu maksamaan varakkaiden sijoittajien osinkoja. Uusliberalismi on antisosiaalidemokratiaa, jonka päämääränä ei ole hyvinvointivaltio. Tästä syystä vastustan jyrkästi yksipuolista oikeistopolitiikkaa. Suomeen tarvitaan vahva vasemmiston ja ammattijärjestöjen vastapaino oikeistopolitiikalle.

Kommunistina olen sikäli maltillinen, että kannatan monipuoluedemokratiaa. Olen nähnyt kehittyvissä maissa (Chile, Etiopia ja Kenia), millaiselta yhteiskunta näyttää, jos ammattijärjestöt on kielletty eikä vasemmistoa ole. Sellaisissa olosuhteissa vallitsee jyrkkä luokkayhteiskunta, jossa suurin osa väestöstä kamppailee nälänhädän rajoilla kun samaan aikaan maan talouden kasvaessa taloudelliset edut kasaantuvat valtaa käyttävälle luokalle ja sijoittajille.