Tynjä Riitta

Ehdokasnumero 545

Sosiaalityöntekijä, eläkeläinen
69 vuotta
Jyväskylä
riitta.tynja@pp.inet.fi

Kotisivut: www.riittatynja.net
Facebook: Riitta Tynjä ja kommari Riitta Tynjä

SOTE EI OLE PELKKÄÄ TERVEYDENHOITOA


Olen yli 40 vuotta sosiaalityötä Jyväskylän kaupungilla tehnyt ja 1.6.2016 eläkkeelle jäänyt neljän lapsen mummo. Sosiaalityössä törmäsin jatkuvasti tilanteisiin, joissa yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus konkretisoitui ihmisten elämässä. Tämän havaitseminen sai minut aikoinaan lähtemään mukaan vaikuttamaan asioihin myös politiikan saralla.

Olin 31.5.2017 saakka yhteensä kuusi kautta Jyväskylän kaupunginvaltuustossa. Pääosan siitä olin SKP:n yhden hengen valtuustoryhmässä. Olen ollut myös ammattijärjestöni Talentia K-S puheenjohtaja vv. 1998-2001 sekä SKP:ssä eri tehtävissä niin valtakunnallisella kuin paikallistasolla.

  • Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tulee olla julkisina ja lähellä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää pyrittäessä eriarvoisuuden vähentämiseen ja ongelmien ennalta ehkäisyyn.
  • Inhimillisen vanhuuden turvaamiseen tarvitaan tuntuvasti lisää rahaa. Nyt ikäihmiset ovat yksin ja turvattomina heitteillä omissa kodeissaan.Tarvitaan lisää ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja tarvitaan kotihoitoon lisää työntekijöitä. Meillä on varaa turvata kaikille inhimillinen vanhuus.
  • SOTE ei ole vain terveydenhoitoa, sosiaalihuollon palvelut kattavat ihmisen elämän vauvasta vaariin.