Kunnallispoliittinen opintokerho

Aika: 22.10.2018 klo 17
Paikka: Sepänkeskus, Koeputki, Kyllikinkatu 1

Jyväskylän vuoden 2019 talousarvioesitys.