Kannanotot

[1-15] [16-23]
SKP:n Jyväskylän piirijärjestö antaa täyden tukensa työntekijöiden esittämille oikeutetuille vaatimuksille yksityisen sosiaalipalvelualan TES:iin sekä henkilökohtaisten avustajien Heta-tes:iin.
Valtion on tulevalla hallituskaudella lisättävä merkittävästi valtionosuuksia niin varhaiskasvatukseen kuin myös perusopetukseen, koska kunnat eivät muuten selviä niitä uhkaavasta rahoituskriisistä.
Pääoman toimintalogiikkaan perustuva kapitalistinen yhteiskuntajärjestys uhkaa niin ihmisen kuin muun luonnon elinehtoja. Emme voi elää puuttumatta luonnon toimintaan, mutta se ei saa tarkoittaa piittaamatonta välineellistä suhdetta luontoon. Talouden ja yhteiskunnan toiminta on sovitettava ekologisesti kestäviin puitteisiin. Ilman tervettä maapalloa ei ole myöskään meitä ihmisiä!
Hävittäjien ja pommikoneiden sijasta Venäjä tuhoaa Ukrainaa ohjuksilla ja lennokeilla. Myös Ukraina on käyttänyt tehokkaasti lennokkeja, raketinheittimiä ja merimaaliohjuksia. Ukrainan sota osoittaa, millaisia asejärjestelmiä tulevaisuudessa sotimiseen tarvitaan.
Eduskuntapuolueiden hinku sotilasliitto Naton jäseneksi on johtanut häpeälliseen asetelmaan, jossa Suomi nöyristelee epädemokraattisen Turkin vaatimusten edessä. Suomi pääsee Naton jäseneksi vain, jos päättäjämme suostuvat täyttämään Turkin Suomelle asettamat ehdot ja myötäilemään Turkin vaatimuksia.
Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto Nato ei ole ratkaisu, vaan osa turvallisuuspoliittista ongelmaa. Jos Suomi luopuisi sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, jännitteet lähialueillamme lisääntyisivät varmuudella. Suomen ja Euroopan turvallisuus ei voi vahvistua vastakkainasettelua ja aseistusta lisäämällä. Vai haluammeko todellakin paistatella päivää ydinasesateenvarjon alla?
Tällä hetkellä tarvitaan kaikkien rauhanvoimien yhteisiä ponnistuksia Suomessa, Ukrainassa, Venäjällä ja koko maailmassa rauhan puolesta sotaa vastaan. Rauhanliike voimistuu ja pakottaa lopulta lopettamaan järjettömät sotatoimet.
UPM:n lakossa olevat työntekijät tarvitsevat laajaa tukea. Kysymys ei ole vain yhden yhtiön työntekijöiden palkoista ja muista työehdoista, vaan koko suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän tulevaisuudesta ja koko ammattiyhdistysliikkeen vaikutusmahdollisuuksista.
Afganistanin kokemusten myötä Suomen päättäjien olisi jo aika luopua militarismista ja palata aktiivisen rauhanpolitiikan tielle. Uusiin hävittäjiin kaavaillut kymmenet miljardit eurot tarvitaan kipeästi esimerkiksi valtiontalouden hoitamiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja julkisten palvelujen sekä perusturvan parantamiseen.
Kuntavaalien siirtoa esimerkiksi syksyyn puoltaa useat eri syyt, jotka kaikki liittyvät koronapandemian luomaan tilanteeseen yhteiskunnassa. Viimeksi kuntavaaleja siirrettiin paljon kevyemmin perustein.
Yli kuudenkymmenen hävittäjän hankinta ja käyttöön ottaminen vaikuttaa ympäristöön merkittävästi. Siksi niiden ympäristövaikutukset on lain mukaan arvioitava. Arvioinnin perusteella on sitten päätettävä, voidaanko hanketta toteuttaa.
Korona-pandemia on tuonut uutta näkökulmaa asehankintojen mielekkyyteen ja tarpeellisuuteen ylipäätään. Keskinäisen riippuvuuden maailmassa asevarainen turvallisuusajattelu ei ole vastaus yhteenkään todellisista turvallisuusuhista. Uusilla hävittäjillä ei kyetä torjumaan pandemioita, kyberhyökkäyksiä tai ilmaston muutosta, päinvastoin miljardien käyttäminen hävittäjiin vaikeuttaa näiden uhkien torjuntaa.
Työntekijöille taulukkopalkkojen alentaminen 30 prosentilla merkitsee keskimäärin yli 600 euron alennusta tuloihin kuukaudessa. Kun postin työntekijöiden keskimääräinen kuukausipalkka on 2 200 euroa, ajaa palkkojen alentaminen työntekijät perheineen taloudelliseen ahdinkoon ja lisää myös valtion asumistukimenoja.
Nykyisestä hoivakriisistä on ulospääsy vain politiikan suuntaa muuttamalla. Valvonnan lisääminen ei yksin ratkaise rakenteellista ongelmaa. Päättäjien tulee luopua markkinaehtoisesta politiikasta ja lisätä kuntien omia sotepalveluja merkittävästi. Sotepalvelut on tuotettava pääosin kuntien omana toimintana. Verovaroin tuotetuilla palveluilla ei voi sallia tehtävän epäinhimillistä bisnestä. Kansalaisilla on oikeus vaatia parempaa.
Maailman kehitys- ja ympäristöongelmat olisivat ratkaistavissa vain murto-osalla summasta, joka tuhlataan aseisiin ja niiden kehittelyyn. Asevarainen turvallisuusajattelu on suurin uhka ihmiselle ja ympäristölle.