Kaikkonen Riikka

Ehdokasnumero 594

Automaatioasentaja
36 vuotta
Kuokkala
riikkis@msn.com

Facebook: KommunistiRiikkaKaikkonen
Instagram: riikkisss
 

Meillä on varaa parempaan!


Olen 36-vuotias feministikommunisti. Työskentelen automaatioasentajana eli olen perusduunari. Kokemusta löytyy myös sosiaali- ja terveysalalta.

Tärkeintä niin politiikassa kuin muutenkin elämässä on oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, rehellisyys ja avoimuus.


  • Jokaisella on oikeus laadukkaisiin, kattaviin julkisiin palveluihin. Esimerkiksi terveyspalvelut tulee saada nopeasti ja helposti oli ihminen kuka tahansa.
  • Maapallosta on pidettävä huolta! Kunnissa voidaan torjua ilmastonmuutosta monin keinoin, kuten säästämällä energiaa, panostamalla uusiutuvaan energiaan, lisäämällä kasvisten syöntiä ja vähentämällä autoilua esimerkiksi maksuttoman julkisen liikenteen avulla
  • Päätöksenteon on oltava rehellistä ja avointa! Ihmisillä pitää olla mahdollisuus osallistua heitä koskevien päätösten tekoon. Asioista pitää kertoa ymmärrettävästi ja rehellisesti jo valmisteluvaiheessa, kuunnella sekä asiantuntijoita että heitä, joita päätökset koskevat sekä tiedottaa päätöksistä heti ja selkeästi.