Tynjä Riitta

Ehdokasnumero 603

Sosiaalityöntekijä, eläkeläinen
68 vuotta
Jyväskylä
riitta.tynja@pp.inet.fi

Kotisivut: www.riittatynja.net
Facebook: Riitta Tynjä ja kommari Riitta Tynjä

Oikeudenmukaisuutta päätöksentekoon!


Olen yli 40 vuotta sosiaalityötä Jyväskylän kaupungilla tehnyt ja 1.6.2016 eläkkeelle jäänyt neljän lapsen mummo. Sosiaalityössä törmää jatkuvasti tilanteisiin, joissa yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus konkretisoituu ihmisten elämässä. Tämän havaitseminen sai minut aikoinaan lähtemään mukaan vaikuttamaan asioihin myös politiikan saralla.

Olin 31.5.2017 saakka yhteensä kuusi kautta Jyväskylän kaupunginvaltuustossa. Pääosan siitä olin SKP:n yhden hengen valtuustoryhmässä. Olen ollut myös ammattijärjestöni Talentia K-S puheenjohtaja vv. 1998-2001 sekä SKP:ssä eri tehtävissä niin valtakunnallisella kuin paikallistasolla.


  • Päätöksenteossa tulee aina huomioida niiden vaikutukset kaikkein heikoimmin toimeentulevien kuntalaisten kannalta.
  • Verovaroilla ei tule kasvattaa eriarvoisuutta kuten tapahtuu mm. palveluseteleillä.
  • Köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen tulee saada valtuuston ykköstavoitteeksi.
  • Palvelujen tulee olla julkisina ja lähellä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää pyrittäessä eriarvoisuuden vähentämiseen ja ongelmien ennalta ehkäisyyn.
  • Inhimillisen vanhuuden turvaamiseen pelkät puheet eivät riitä, tarvitaan tuntuvasti lisää rahaa. Nyt ikäihmiset ovat yksin ja turvattomina heitteillä omissa kodeissaan.Tarvitaan lisää ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja tarvitaan kotihoitoon lisää työntekijöitä. Meillä on varaa turvata kaikille inhimillinen vanhuus.