SKP Jyväskylä

Kaikki merkit viittaavaat siihen, että poliittinen ja yhteiskunnallinen ilmapiiri kiristyy kiristymistään.

Ihmiset kokevat epäoikeudenmukaisuutta. Tunteet, kuten viha, pelko, katkeruus, pettymys ja toivottomuus aiheuttavat kansalaisten radikalisoitumista. Radikalismilla on kahdet kasvot: ne, jonka mielipiteet ja toiminta muistuttavat eurooppalaisen fasismin ja natsismin pahimmista ajoista, ja toiset pasifistiset, syvällisen humanistiset ja solidaariset, jotka näyttivät kadonneen vuosikymmeniä sitten. Molempien puolten keskuudessa on riistettyjä työläisiä, työttömiä ja syrjäytettyjä.

Me SKP Jyväskylän alueella elävät keskisuomalaiset ihmiset kamppailemme säilyttääksemme työväenliikkeen ja voimistaaksemme sitä. Ennen muuta taistelemme julkisten palveluiden, oikeudenmukaisuuden, poliittisen koneiston ja virkakoneiston avoimuuden ja rehellisyyden puolesta sekä edistämme suvaitsevaisuutta. Haluamme myös muistuttaa, että yhteiskunta on yhteinen kotimme, joten meidän kuuluu taata sen ekologinen tasapaino.

Mitä olemme missanneet?

Ajankohtaista

Todella pieni vähemmistö, vain noin joka viides kyselyyn vastanneista on uudistuksen valmistelun jatkamisen kannalla. Hallitus on jo aikaa sitten menettänyt kansan luottamuksen ja tuen politiikalleen.