SKP Jyväskylä

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tietosuojaseloste

Suomen kommunistisen puolueen Jyväskylän piirijärjestö ry

Seloste päivitetty viimeksi 7/2022

1. Rekisterienpitäjä ja yhteydenotto

Suomen kommunistisen puolueen Jyväskylän piirijärjestö ry, jäljempänä ”yhdistys”, Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä, jyvaskyla@skp.fi. Rekisteriasioita hoitavat yhdistyksen puheenjohtaja ja piirisihteeri. Tätä selostetta koskevissa asioissa yhteyden voi ottaa heihin.

2. Rekisterien nimet

Yhdistyksen jäsenrekisteri, nettisivujen Liity jäseneksi -lomake ja nettisivujen Kysy tai anna palautetta -lomake.

3. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenet. Liity jäseneksi ja Kysy tai anna palautetta - lomakkeet sisältävät kaikki lomakkeiden kautta lähetetyt yhteydenotot.

4. Rekisterien pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Perusteena on rekisteröidyn suostumuksella, jäsenyyden vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva yhdistyksen toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsentilanteen seuranta, yhteydenotto, jäsenviestintä, tapahtumien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käyttötarkoitukset sekä tarvittaessa jäsentutkimus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää rekisteröidyn perustietojen (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lisäksi syntymäajan ja jäseneksi liittymispäivämäärän sekä jäsenen osaston. Liity jäseneksi -lomakkeessa kysytään nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika. Kysy tai anna palautetta -lomakkeessa kysytään palautetekstin lisäksi nimi ja sähköpostiosoite.

6. Tietolähteet

Tietoja kerätään ensisijaisesti paperisella puolueen jäsenhakemuslomakkeella, josta osastot lähettävät kopion yhdistykselle uuden jäsenen rekisteröintiä varten. Jäseneksi hakeva voi antaa tietonsa myös lähettämällä ne sähköpostilla tai yhdistyksen verkkosivustolta https://skpjyvaskyla.yhdistysavain.fi löytyvillä lomakkeilla.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta Suomen kommunistisen puolueen ulkopuolelle.

8. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä sen aikaa, kun rekisteröidyn jäsenyys on voimassa. Verkkosivujen lomakkeet säilyttävät kaikki lomakkeella lähetetyt tiedot niin kauan, kunnes ne lomakkeiden järjestelmän haltijan toimesta poistetaan.

9. Tietojen suojaus ja käsittelijät

Jäsenrekisteri sijaitsee salasanasuojatussa verkkopalvelussa. Pääsy ja käyttöoikeus rekisteriin on piirijärjestön puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja piirisihteerillä sekä erikseen nimetyillä osastojen edustajilla. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea käsittelijöiden huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä tietosuojalain noudattamiseen.

Jäsenrekisteristä voidaan ottaa fyysisisä kappaleita varmuuskopiointia tai 4.kohdassa mainittuja käyttötarkoituksia varten. Osastojen lähettämät jäsenhakemusten kopiot säilytetään yhdistyksen asiakirja-arkistossa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sekä pyytää tietojaan korjattaviksi tarvittaessa. Tietojen tarkastuksen ja korjauksen pyynnöt tulee osoittaa yhdistyksen sähköpostiosoitteen jyvaskyla@skp.fi kautta.

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Selosteeseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Päivitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen yhdistyksen verkkosivuille ja lisäämme näkyviin viimeisimmän muokkauspäivämäärän. Muutoksien ollessa merkittäviä tiedotetaan asiasta erikseen yhdistyksen verkkosivuilla ja some-kanavissa.