Paikallispolitiikka

Ei tarvitse olla mikään ennustajaeukko todetakseen, että talon sulkemisen seurauksena monen järjestön toiminta hiipuu. Ja etenkin eläkeläisjärjestöjen jäsenten toimintakyky heikkenee ja laskut siirtyvät hyvinvointialueen maksettaviksi.
Jyväskylän tulee allekirjoittaa maailmanlaajuinen kaupunkivetoomus ydinaseiden kieltämiseksi.
Lukuisten eläkeläisjärjestöjen omatoiminen ja monipuolinen toiminta on juuri sitä ennalta ehkäisevää työtä, johon yhteiskunnan palvelut ovat riittämättömät. Kuinka viisasta on viedä siltä tilat alta?
Hyvinvointialueista uhkaa tulla pahoinvointialueita, jos korjaustoimiin ei ryhdytä ripeästi. Uuden hallituksen ja eduskunnan on osoitettava riittävä lisärahoitus hyvinvointialueiden palkkojen harmonisointiin ja varmistettava siten osaltaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu.
SKP:n Jyväskylän piirin kokoustarjoiluista vastaa itsenäisesti aktiivinen Keittiötiimi, johon kuuluvat Hannele Kivistö, Marja Petäjäniemi ja Aino Sillman.
 Mainittujen katujen osalta tapahtuu vielä ensi keväänä kohteiden rakentamisen jälkeistä viimeistelyä, joten penkkiasia voidaan ottaa käsittelyyn kevään aikana kohteiden rakennuttajien ja ylläpitäjän kanssa. Palautteenne on mennyt tiedoksi myös liikenne- ja viheralueiden yllä- ja kunnossapidon puolelle.
Miten ei yksi penkki mahdu Puistokadun varrelle, kun siihen on mahtunut grillikin? Viereinen tontti on kaupungin. Voisiko kaupunki neuvotella itse itsensä kanssa sopimuksen penkin sijoittamisesta?
Asiaa ja toimintatapoja on mahdollista arvioida ja selvittää tulevaisuudessa yhdessä ehdokkaita asettavien tahojen kesken.
Vaalijulisteiden kiinnittäminen vaalitauluihin kaupungin toimesta
Mielikuvitusta ja ennakkoluulotonta ideariihtä tarvitaan, jotta asia etenisi.
Kadut on nyt uusittu pyöräilijöitä ajatellen, mutta meidät huonojalkaiset kävelijät on unohdettu kokonaan.
Suomi tarvitsee duunareita, joiden varassa yhteiskunta pitkälti pyörii! Lähihoitajia tai sähköasentajia ei voida opettaa tyystin etänä tai suurissa ryhmissä. Opiskelijat ovat myös enimmäkseen nuoria, jotka kaipaavat tukea myös omassa elämässään. Siihenkin tarpeeseen pitäisi ammattikoulussa osata ja ehtiä vastata.
Vaikuttaa siltä, että suunnittelijat ja suunnitelmista päättävät ovat itse reipasjalkaisija kuntoilijoita. He ovat tyystin unohtaneet meidät, jotka syystä tai toisesta emme kykene kävelemään pitkiä matkoja, ellei ole mahdollisuutta levähtää matkan varrella.
Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden kuvaukset ja linjaukset niiden myöntämisperusteista ovat nyt kansalaisten kommentoitavina https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/776/
Hossein Najafi ei enää SKP:ssä