VAUHTIA PALKKOJEN HARMONISOINTIIN, 2.3.2023

2.3.2023

Hyvinvointialueista uhkaa tulla pahoinvointialueita, jos korjaustoimiin ei ryhdytä ripeästi. Uuden hallituksen ja eduskunnan on osoitettava riittävä lisärahoitus hyvinvointialueiden palkkojen harmonisointiin ja varmistettava siten osaltaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu.

VAUHTIA PALKKOJEN HARMONISOINTIIN

Jyväskylän seudun lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ovat perustellusti huolissaan oman alansa tilanteesta Keski-Suomen hyvinvointialueella (KSML 24.2.). Rekrytoinnin haasteet, riittämätön työntekijämäärä ja palkkauksen eriarvoisuus ovat vaarassa johtaa palvelujen kriisiytymiseen myös näissä ensiarvoisen välttämättömissä palveluissa.

Kun hyvinvointialueita perustettiin, niin tiedossa oli miljardiluokan alibudjetointi. Pelkästään palkkojen harmonisointiin on arvioitu tarvittavan ainakin 700 miljoonaa euroa. Marinin hallitus ei ole osoittanut riittävää rahoitusta hyvinvointialueille. Eduskunnan oppositiopuolueet ovat vaatineet lisäleikkauksia valtion menoihin.

Hyvinvointialueilla on arvioitu, että palkkojen harmonisoinnissa saattaa kulua aikaa jopa kolme vuotta. Työsopimuslain mukaan samassa asemassa ja yhtä vaativissa tehtävissä työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Tällä hetkellä tilanne on hyvinvointialueilla työntekijöiden kannalta kohtuuton ja epäoikeudenmukainen.

Hyvinvointialueista uhkaa tulla pahoinvointialueita, jos korjaustoimiin ei ryhdytä ripeästi. Uuden hallituksen ja eduskunnan on osoitettava riittävä lisärahoitus hyvinvointialueiden palkkojen harmonisointiin ja varmistettava siten osaltaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen tulee vauhdittaa työn vaativuuden arvioinnin toteuttamista yhdessä ammattijärjestöjen kanssa. Byrokraattinen asioiden pyörittely ja vastuun siirtely pitää nyt jättää taka-alalle.

Näin eduskuntavaalien alla puolueilta ja ehdokkailta voidaan edellyttää selkeää kantaa hyvinvointialueiden rahoituksen, palvelujen ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseen.

Riitta Tynjä

sosiaalityöntekijä, eläkeläinen

eduskuntavaaliehdokas, komm

Jyväskylä