Vanhat valtuustoaloitteet 16-17

PDF-tiedosto29.5.2017 - Uusia osallistumisen muotoja kuntalaisille, avoimuutta päätöksentekoon ja hallintoon.pdf (31 kB)
SKP esittää, että Jyväskylä on kuntakentässä edelläkävijä ja ottaa käyttöön julkisen kalenterin, jossa kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, toimialajohtajat ja muut keskeisissä tehtävissä olevat viranhaltijat ilmoittavat niistä tapaamisista, joita heillä on erilaisten yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa kaupungin toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon liittyen.
PDF-tiedosto29.5.2017 - Arviointikertomus 2016.pdf (27 kB)
PDF-tiedosto24.4.2017 - Valtuustoaloite sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi kaupungin palveluissa.pdf (31 kB)
SKP esittää, että on selvitettävä kaupungin työntekijöiden tarve koulutukseen sukupuoli – ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamisessa etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetus- ja nuorisopalveluissa. Tämän lisäksi on ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että jokaisella asiakkaiden kanssa työskentelevällä on vähintään perustiedot sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.
PDF-tiedosto24.4.2017 - Hyvinvointikertomus 2013-2016.pdf (32 kB)
PDF-tiedosto24.4.2017 - Hippoksen kaava.pdf (31 kB)
SKP esitää asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.
PDF-tiedosto27.3.2017 Lausunto valinnanvapauslaista.pdf (36 kB)
Hallituksen esityksessä ei ole kyse ihmisten valinnanvapaudesta vaan yhtiöiden vapaudesta tehdä voittoa verovaroin ja ihmisten perusoikeuksien kustannuksella. SKP:n ryhmän mielestä Jyväskylän kaupungin tulisi esittää koko valinnanvapauslain hylkäämistä.
PDF-tiedosto27.3.2017 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän järjestämän lukiokoulutuksen tukeminen.pdf (19 kB)
Lukiokoulutuksen nykytila on surkea ja tulevaisuus huolestuttava. Kaupunginhallituksen esitys lukiokoulutuksen tukemisesta on tässä tilanteessa hyvä ja kannatettava. Erityisen hyvä on hallituksessa tehty lisäys siitä, että toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehdot selvitetään.
PDF-tiedosto27.3.2017 Hallintosääntö.pdf (38 kB)
SKP:n muutosehdotukset hallintosääntöön.
PDF-tiedosto27.3.2017 Valtuustoaloite 6 + 6 tunnin työaikamallin käyttöönotosta.pdf (30 kB)
SKP esittää, että Jyväskylässä aloitettaisiin työajan lyhentämisen ja töiden jakamisen kokeilu esim. terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa. Kokeilu toteutettaisiin ansiotasoa alentamatta.
PDF-tiedosto20.2.1017 Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen.pdf (35 kB)
Esitys siitä, että Jyväskylän kaupunki ottaa vastattavakseen hulevesien kokonaishallinnan, on kannatettava. Sen sijaan hulevesimaksua ei tule ottaa käyttöön.
PDF-tiedosto20.2.2017 Valtuustoaloite perustoimeentulotuen kela-siirron aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi.pdf (30 kB)
Perustoimeentulotuki siirtyi 1.1.2017 alkaen kunnan sosiaalitoimesta Kelan hoidettavaksi. Tähän mennessä olemme saaneet kuulla lukuisista ongelmista, jotka johtuvat osin liian pienistä resursseista ja osin Kelan kaavamaisista käytännöistä, jotka eivät sovellu toimeentulotuen käsittelyyn.
PDF-tiedosto28.11.2016 Talousarvio 2017.pdf (336 kB)
PDF-tiedosto28.11.2016 Talousarvion muutosesitykset 2017.pdf (336 kB)
PDF-tiedosto31.10.2016 Vuoden 2017 talousarvion lähetekeskustelu.pdf (85 kB)
PDF-tiedosto31.10.2016 Ryhmäpuheenvuoro maakuntauudistuksesta ja soten järjestämisestä.pdf (86 kB)
PDF-tiedosto31.10.2016 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta ja niihin liittyvistä laeista.pdf (126 kB)
PDF-tiedosto31.10.2016 Poliittisen johtamisjärjestelmän uusiminen.pdf (95 kB)
PDF-tiedosto3.10.2016 Miguel Lópezin (SKP) ym. valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin perintätoiminnan ottamiseksi takaisin omaan haltuun.pdf (166 kB)
PDF-tiedosto29.8.2016 Valtuustoaloite uudelleensijoittamiskustannuksista.pdf (81 kB)
PDF-tiedosto29.8.2016 Perintäaloite.pdf (85 kB)
PDF-tiedosto25.1.2016 Valtuustoaloite perintätoimen haltuunotosta Jyväskylän kaupungille.pdf (99 kB)