SKP

Suomen kommunistinen puolue


Suomen kommunistisen puolueen perustivat O.W. Kuusinen, Yrjö Sirola, Kullervo Manner ja Edvard Gylling elokuussa 1918. Puolue syntyi vanhan työväenpuolueen ja Suomen työväen vallankumouksen opetuksista. 

Poliittinen aate on Marxin, Engelsin ja Leninin luoma tieteellisen sosialismin teoria.

SKP kehittää uusliberalismin ja suurpääoman vastaista yhteistoimintaa politiikan suunnan muuttamiseksi, työtätekevien ja vähävaraisten ihmisten oikeuksien laajentamiseksi, suurpääoman vallan rajoittamiseksi, kestävän kehityksen ja rauhan turvaamiseksi sekä tien avaamiseksi sosialismiin. 

Ote SKP:n puolueohjelmasta: "Tarvitsemme politiikkaa, jossa ihminen ei ole väline vaan politiikan tekijä ja tarkoitus. Emme kuvittele, että voimme tarjota valmiit reseptit ja suunnitella kaiken ennalta. Haluamme etsiä ja toteuttaa vaihtoehtoja yhdessä muiden muutosta haluavien ihmisten, ay-liikkeen, kansalaisliikkeiden ja puolueiden kanssa. - Kansalaisten tarpeet ja päätökset voivat ohjata Euroopan kehitystä vain silloin, kun yhteistyö on demokraattista ja tasavertaista. Sellainen yhteistyö ja kansojen itsemääräämisoikeus eivät ole toistensa vastakohtia. Molemmat nojaavat kansalaisyhteiskunnan kansainvälisyyteen ja edellyttävät pääoman vallan murtamista."

Nykyisin SKP:ssä on noin 2 500 jäsentä, 14 piirijärjestöä ja 135 jäsenjärjestöä.

Puolueen puheenjohtaja on Liisa Taskinen ja varapuheenjohtajat Mervi Grönfors ja Jiri Mäntysalo, pääsihteerinä Tiina Sandberg.

SKP:n äänenkannattaja on kerran kuukaudessa ilmestyvä Tiedonantaja-lehti.

SKP tekee yhteistyötä Demokraattisen naisverkoston ja Kommunistinuorten kanssa sekä osallistuu kommunististen puolueiden kansainväliseen yhteistyöhön ja on Euroopan vasemmistopuolueen European Leftin jäsen.