Mielipiteitä

SKP:n Jyväskylän piirijärjestö ei hyväksy DCA-sopimuksen allekirjoittamista Suomen ja Yhdysvaltojen välille.
Vaihtoehtoja olisivat vaikkapa demokratian ulottaminen myös talouden alalle, yleisen työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin päivässä tai 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta, tulojaon ja verotuksen muuttaminen oikeudenmukaisemmaksi ja sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen työmarkkinoilla.
Kenellekään ei pitäisi enää olla epäselvää, keiden etuja hallitus politiikallaan ajaa. Suurten työnantajien ja pääomapiirien Elinkeinoelämän keskusliitto EK on toiminut hallituksen neuvonantajana ja voi seurata tyytyväisenä taustalla, kun sen toimitusministeriö alkaa valmistella rujoja lakipaketteja.
Suomen hallituksen on oltava myös Gazan sodassa johdonmukaisesti rauhan puolella sotaa vastaan. Hamasin terrorihyökkäyksen tuomitsemisen ohella on tuomittava Netanjahun hallituksen toimeenpanema palestiinalaisten kansamurha. Suomen on peruttava aseostot Israelista ja kutsuttava Israelin suurlähettiläs puhutteluun.
Minun Suomeni ei ole maa, joka hyväksyy kansanmurhan ja käy asekauppaa murhaajan kanssa! Minun Suomeni tekee kaikkensa rauhan puolesta!
Gazan asukkaat ja palestiinalaiset muualla Lähi-idässsä tarvitsevat kaiken tuen Israelin kohtuuttoman ja roistomaisen hyökkäyksen pysäyttämisessä.
Nato-jäsenyyden myötä Suomi on sidottu yhä tiiviimmin Yhdysvaltojen politiikan myötäilijäksi. Satojen miljoonien eurojen asehankinnoilla Israelista, Suomi rahoittaa Israelin asetuotantoa ja sotakoneistoa samalla kun suomalaisten peruspalveluista ja toimeentulosta leikataan. Suomen asehankinnat Israelista on lopetettava.
Kyse on siitä, että ihmisille halutaan antaa kuva hyvästä hallituksesta, joka oikeastaan antaa, kun se ei leikkaa niin paljon kuin alun perin aikoi.
Sosiaaliministeri Sanni Grahn- Laasosen puheet omasta vastuunkannostaan ja siitä, kuinka ”kaikkein heikoimmista pidetään huolta” kertovat, että päättäjillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä on elää toimeentulotuen varassa.
On etsittävä rauhaan ja sovitteluun suuntautuvaa toimintaa. Maamme tulee kieltäytyä ottamasta ydinaseita tai edes kuljettamasta niitä alueellamme.
SKP:n Jyväskylän piirijärjestö antaa täyden tukensa työntekijöiden esittämille oikeutetuille vaatimuksille yksityisen sosiaalipalvelualan TES:iin sekä henkilökohtaisten avustajien Heta-tes:iin.
Valtion on tulevalla hallituskaudella lisättävä merkittävästi valtionosuuksia niin varhaiskasvatukseen kuin myös perusopetukseen, koska kunnat eivät muuten selviä niitä uhkaavasta rahoituskriisistä.
Pääoman toimintalogiikkaan perustuva kapitalistinen yhteiskuntajärjestys uhkaa niin ihmisen kuin muun luonnon elinehtoja. Emme voi elää puuttumatta luonnon toimintaan, mutta se ei saa tarkoittaa piittaamatonta välineellistä suhdetta luontoon. Talouden ja yhteiskunnan toiminta on sovitettava ekologisesti kestäviin puitteisiin. Ilman tervettä maapalloa ei ole myöskään meitä ihmisiä!
Hävittäjien ja pommikoneiden sijasta Venäjä tuhoaa Ukrainaa ohjuksilla ja lennokeilla. Myös Ukraina on käyttänyt tehokkaasti lennokkeja, raketinheittimiä ja merimaaliohjuksia. Ukrainan sota osoittaa, millaisia asejärjestelmiä tulevaisuudessa sotimiseen tarvitaan.
Eduskuntapuolueiden hinku sotilasliitto Naton jäseneksi on johtanut häpeälliseen asetelmaan, jossa Suomi nöyristelee epädemokraattisen Turkin vaatimusten edessä. Suomi pääsee Naton jäseneksi vain, jos päättäjämme suostuvat täyttämään Turkin Suomelle asettamat ehdot ja myötäilemään Turkin vaatimuksia.