KANNANOTTO SUOMEN JA USA:N VÄLISEEN PUOLUSTUSYHTEISTYÖSOPIMUKSEEN              

23.5.2024

SKP:n Jyväskylän piirijärjestö ei hyväksy DCA-sopimuksen allekirjoittamista Suomen ja Yhdysvaltojen välille.

KANNANOTTO SUOMEN JA USA:N VÄLISEEN PUOLUSTUSYHTEISTYÖSOPIMUKSEEN

                                              

Jo pitkään, ennen Natoon liittymistä Suomi ja USA ovat kaikessa hiljaisuudessa valmistelleet puolustusyhteistyösopimusta (= DCA), joka antaa mahdollisuuden Yhdysvalloille perustaa maahamme sotilastukikohtia.

Suomi sai elää 80 vuotta rauhan ympäristössä ilman vieraan vallan pysyviä joukkoja maaperällään.

Nyt sopimus mahdollistaa USA:n sotavoimille pääsyn 15 alueelle, nimetyille lentokentille ja maa-alueille sekä satamiin. Yksi alueista tulisi olemaan Jyväskylän Tikkakosken ilmasotakoulu ympäristöineen. Lähtökohtaisesti sovitut tilat ja alueet ovat yhteiskäytössä, mutta sopimuksen osapuolilla on mahdollisuus sopia joidenkin alueiden yksinomaisesta käytöstä. Alueille olisi mahdollisuus perustaa myös asevarastoja.

 

Viisi syytä olla hyväksymättä DCA:ta

 

  1. MAAMME ITSENÄISYYDEN KAVENTUMINEN


Sopimus antaisi USA:lle merkittävää päätösvaltaa maassamme. Sopimuksen myötä se saisi myös rikosoikeudellista valtaa, koska luovutetuilla alueilla toimisivat sen omat rikosoikeudelliset lait.
USA:lla on kaiken kaikkiaan kysymyksessä omat sotilas- ja valtapoliittiset intressinsä osana tänä päivänä käytävää globaalia kamppailua maailman herruudesta meidän maamme itsemääräämisen kustannuksella.

 

  1. YDINASEIDEN KÄYTÖN UHAN LISÄÄNTYMINEN


Enemmistö suomalaisista vastustaa ydinaseiden sijoittamista maaperällemme. DCA-sopimus loisi pohjaa ja muokkaisi mielipiteitä myötämielisimmiksi ydinaseille. Ydinenergialakimme kieltää yksiselitteisesti ydinaseiden kuljettamisen ja sijoittamisen maahamme.
Sopimus merkitsee väistämättä jännitteiden lisääntymistä Suomen ja Venäjän välille. Tämä tarkoittaa myös varustelukierteen lisääntymistä, aiheuttaa vaaraa konfliktien eskaloitumiseen ja ydinaseiden käytön mahdollisuuteen.

 

  1. LUONTO JA YMPÄRISTÖ


Sopimus edellyttää lisääntyviä sotaharjoituksia Naton vaatimien harjoitusten rinnalla. Sotilastukikohdat sekä asevarastot ja niihin liittyvän infran rakentaminen tulevat haittaamaan luontoamme, ympäristöämme ja alueilla harjoitettavia elinkeinoja. Näitä ongelmia voitiin nähdä jo talvella 2024 tapahtuneiden suurten sotaharjoitusten aikaan.

 

  1. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET


Suonessa eletään suurten sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen leikkaamisen aikaa. Ne koskettavat ennen kaikkea vähävaraisinta kansanosaa. Koko vuosisataisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaa ollaan murskaamassa vetoamalla talkoisiin, joista varakas kansanosa saa vapautuksen.
Nato ja DCA-sopimus edellyttävät sotilasmenojen tuntuvaa lisäämistä myös tulevina vuosina. Asevarustelumenot ovat pois hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ja koulutuksen järjestämisestä.

 

  1. KANSANVALTA KAVENTUU


Suomi liitettiin Natoon ilman demokraattista keskustelua ja informaatiota. Nyt ollaan tekemässä sama virhe koskien DCA-sopimusta, joka on kauaskantoisempi kuin Nato-sopimus.
Laihana lohtuna meillä on mahdollisuus lausuntopalvelu.fi- sivulla ottaa kantaa ja lausua mielipiteemme.
Jo solmittujen DCA-sopimusten aiheuttamista oikeustapauksista niitä solmineissa maissa on saatava lisää tietoa.
Nato-prosessin aikaan synnytettiin pelon ilmapiiri, mikä kasvatti tarvetta turvan hakemiseen ns. ydinasesateenvarjon alta. Tässä sopimuksessa on vielä enemmän kyse luopumisesta itsenäisyydestämme antamalla pois osia maastamme. Voidaan puhua jopa maanpetoksesta antamalla valtaa USA:lle, valtiolle, jolla on ennestään useita satoja tukikohtia ympäri maailmaa.

 

SKP:n Jyväskylän piirijärjestö ei hyväksy DCA-sopimuksen allekirjoittamista Suomen ja Yhdysvaltojen välille.

 

SKP:n Jyväskylän piirijärjestön piirikomitean kokous 5.5.2024