AY-LIIKKEEN TOIMET OVAT ALIMITOITETTUJA, 31.1.2024 Ksml

31.1.2024

Kenellekään ei pitäisi enää olla epäselvää, keiden etuja hallitus politiikallaan ajaa. Suurten työnantajien ja pääomapiirien Elinkeinoelämän keskusliitto EK on toiminut hallituksen neuvonantajana ja voi seurata tyytyväisenä taustalla, kun sen toimitusministeriö alkaa valmistella rujoja lakipaketteja.

AY-LIIKKEEN TOIMET OVAT ALIMITOITETTUJA

Orpon-Purran oikeistohallituksen ohjelman keskeisenä tavoitteena on palkansaajien kyykytys, ay-liikkeen voiman heikentäminen ja julkisten palvelujen leikkaaminen, yksityisen pääoman voitonsaalistuksen vauhdittamiseksi.

Kenellekään ei pitäisi enää olla epäselvää, keiden etuja hallitus politiikallaan ajaa. Suurten työnantajien ja pääomapiirien Elinkeinoelämän keskusliitto EK on toiminut hallituksen neuvonantajana ja voi seurata tyytyväisenä taustalla, kun sen toimitusministeriö alkaa valmistella rujoja lakipaketteja.

Hallituksen pyrkimyksenä on lisätä työsuhteiden epävarmuutta, heikentää työehtosopimusten ja luottamusmiesten asemaa lainsäädännöllä, vakiinnuttaa julkisen sektorin naisvaltaiset alat pysyvästi muita pienemmälle palkkatasolle käyttämällä vientivetoista työmarkkinamallia, rajoittaa lakko-oikeutta ja leikata työttömyysturvaa sekä muita sosiaalietuuksia.

Hallituksen suunnitelmat ovat jopa machiavellimaisia, koska kaiken lisäksi sen tähtäimessä on selvästi tuhota suomalaisten kansalaisten kyvyn ymmärtää, luoda loogisia argumentteja ja yhteyksiä sysäämällä kulttuuri ja koulutukseen pimeyden säkkiin.

Pääministeri Orpon mukaan ay-liikkeen aloittamat vastatoimet ja poliittiset lakot ovat ylimitoitettuja ja vaarantavat Suomen taantumassa olevan kansantalouden. 

Mielestäni yhden tai kahden päivän lakot ovat kuitenkin hallituksen pyrkimyksiin nähden alimitoitettuja, etenkin kun hallituksen ministerit ovat ilmaisseet, ettei hallitus ole valmis edes neuvottelemaan palkansaajien kanssa.

Ay-liike toimii nykyisessä tilanteessa demokratian pelisääntöjen mukaisesti. Orpon-Purran-EK:n hallitusohjelmasta ei ole äänestetty eduskuntavaalien yhteydessä eikä hallituksella ole vaaleissa saatua valtakirjaa pyrkimyksilleen.

Miguel López
Yliopistonopettaja