Vastaus kuntalaisaloitteeseen, 2.11.2022

20.12.2022

Asiaa ja toimintatapoja on mahdollista arvioida ja selvittää tulevaisuudessa yhdessä ehdokkaita asettavien tahojen kesken.

Vastaus kuntalaisaloitteeseen, 2.11.2022

Tehdyssä kuntalaisaloitteessa 8.3.2022 esitetään, että Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön Jämsän mallin ja tarjoaa ehdokkaita asettaville tahoille jo seuraavissa vaaleissa mahdollisuuden tuoda julisteet kaupungille, jonka toimesta hoidetaan julisteiden liimaus ja taulujen levitys. Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 4.10.2022 ajantasaistanut vaalimainostelineiden sijainnit ja lukumäärät Jyväskylän kaupungissa. Vaalimainostelineitä on jatkossa 20 kpl. Päätöksen esittelytekstissä on kuvattu toimintatapa, jonka mukaisesti kaupungille syntyvät kustannukset muodostuvat vaalimainostelineiden asennuksista (kuljetuksista sijaintipaikoilleen) ja niiden poistamisesta, sekä mainosjulistelevyjen kiinnityksistä niihin. Ehdokkaita asettavat tahot hoitavat edelleen julisteiden liimaamisen mainosjulistelevyihin. Vaalimainostelineitä on tarvittu aiemmissa vaaleissa useimmiten neljä vaalimainospaikkaa vaalia kohden, joissa kussakin on neljä julistepaikkaa. Liimattavien julisteiden kokonaismäärä on suuri (320 kpl) ja käytettävissä oleva aika on rajallinen ehdokkaiden numeroiden saamisesta ja ehdokkaita asettaneiden tahojen julisteiden painotalosta saamisesta ulkomainonnan aloittamisen ensimmäiseen päivään (joka on viikko ennen ennakkoäänestyksen alkamista), jolloin vaalimainostelineiden tulisi olla julisteet liimattuina jo paikoillaan sijaintipaikoillaan. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä julisteiden liimaamista varten tarvittavia ja soveltuvia tiloja, joissa liimaustyö nopeassa ajassa näin suuressa määrässä onnistuisi. Julisteiden liimaukseen liittyvää resurssointia ei ole varattu budjettiin. Asiaa ja toimintatapoja on mahdollista arvioida ja selvittää tulevaisuudessa yhdessä ehdokkaita asettavien tahojen kesken.

Ystävällisin terveisin, Anu Leppänen kaupunginsihteeri keskusvaalilautakunnan I sihteeri