Keski-Suomen maakunta tarvitsee lastenpsykiatrian osaston 27.1.2018

15.3.2018

Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrian osasto ajettiin alas vuonna 2014 ja alle 13 -vuotiaiden lasten ympärivuorokautinen psykiatrinen osastohoito siirrettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Päätöstä oli edeltänyt vuosia jatkunut pula lastenpsykiatrian erikoislääkäreistä ja lääkäripulaa seuranneet vaikeudet hoitotyön järjestämisessä.

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA TARVITSEE LASTENPSYKIATRIAN OSASTON

Keski-Suomen keskussairaalan lastenpsykiatrian osasto ajettiin alas vuonna 2014
ja alle 13 -vuotiaiden lasten ympärivuorokautinen psykiatrinen osastohoito
siirrettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Päätöstä oli edeltänyt vuosia jatkunut pula lastenpsykiatrian erikoislääkäreistä ja lääkäripulaa seuranneet vaikeudet hoitotyön järjestämisessä.

Jo monen vuoden ajan useat pienimmät potilaat vanhempineen ovat joutuneet
matkaamaan maakunnasta Kuopioon ja takaisin. Tilanne on hyvin erikoinen, kun
esimerkiksi aikuisten ympärivuorokautista psykiatrista osastohoitoa on
luonnollisestikin saatavissa Jyväskylästä, läheltä potilaan omaa asuinympäristöä
ja lähiverkostoa.

Keski-Suomen maakuntaan tulee perustaa uudelleen lastenpsykiatrian osasto,
joka tarjoaa lapsille myös ympärivuorokautista hoitoa. Lapsipotilaiden hoidon
tueksi tarvitaan tiiviisti perhettä, päiväkoteja, kouluja, perheneuvolaa,
lastensuojelua ja tietenkin myös lastenpsykiatrian avohoitoa. Pitkä välimatka
Kuopioon vaikeuttaa hoidon järjestämistä ja lisää perheiden vaikeuksia. Lastenpsykiatrian lääkäripulan poistamiseksi tulevan Keski-Suomen maakunta-
hallinnon on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin yhdessä valtiovallan kanssa.

SKP:n Jyväskylän piirijärjestö ry