Neuvoloita ei pidä yksityistää 18.2.2018

27.3.2018

SKP:n Kypärämäen osasto yhtyy monien asiantuntijoiden näkemykseen siitä, että neuvolapalvelut tulee säilyttää kunnallisena lähipalveluna. Mikäli neuvolapalvelut kuitenkin siirretään maakuntaan, ne pitää ehdottomasti järjestää ilman minkäänlaista setelirumbaa, maakunnan omana palveluna koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tapaan.

Suomalaista neuvolajärjestelmää on kiitelty maailman parhaaksi. Äitiys- ja lastenneuvoloiden toiminta on korkeatasoista matalankynnyksen palvelua, joka on yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Neuvoloista saa mm. vauvaperheiden perhetyötä, mikä on tärkeä tuki ja palvelu etenkin nuorille perheille. Neuvolat tekevät myös tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kanssa.

Sote-uudistuksessa ollaan aikeissa rikkoa hyvin toimiva neuvolajärjestelmä. Keski-Suomen maakunnan järjestämissuunnitelman luonnokseen on kirjattu neuvoloiden sisältyvän suoran valinnan palveluihin eli täyden valinnanvapauden piiriin. Jos neuvolat jäisivätkin maakunnan liikelaitokseen, voisi maakunta halutessaan hoitaa palvelun asiakasseteleillä. Käytännössä tämä tarkoittaisi neuvoloiden yksityistämistä.

Asiantuntijat, alan ammattilaiset ja perheet ovat huolissaan tulevasta. Neuvola on perheille usein ainoa paikka, missä voi avautua ja saada neuvoja lapsen kasvuun liittyvissä hankalissakin asioissa. Jos vaikeuksissa olevan perheen on apua saadakseen ensin haettava setelit maakunnasta ja sitten etsittävä sopiva palveluntuottaja, niin moni uupuu jo siinä vaiheessa ja tärkeä apu jää ajoissa
saamatta. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen tärkeäksi koettu yhteistyö vaikeutuu merkittävästi, jos yhdessä päiväkodissa on lukuisten eri neuvolasetelipalvelujen piirissä olevia lapsia. Joustava kokonaisvaltainen palvelu muuttuu byrokraattiseksi viidakoksi.

SKP:n Kypärämäen osasto yhtyy monien asiantuntijoiden näkemykseen siitä, että neuvolapalvelut tulee säilyttää kunnallisena lähipalveluna. Mikäli neuvolapalvelut kuitenkin siirretään maakuntaan, ne pitää ehdottomasti järjestää ilman minkäänlaista setelirumbaa, maakunnan omana palveluna koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tapaan.

SKP:n Kypärämäen osasto ry
18.2.2018