Perusturvaa parannettava välittömästi 18.2.2018

27.3.2018

Riittävä perusturvan taso on SKP:n mielestä vähintään 1200 euroa kuukaudessa. Lailla on säädettävä minimipalkaksi 1800 euroa kuukaudessa ja verotettavan tulon alaraja on nostettava 1500 euroon kuukaudessa.

PERUSTURVAA PARANNETTAVA VÄLITTÖMÄSTI

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten selvityksen mukaan vuoden 2015 jälkeen Suomessa tehdyt muutokset sosiaalietuuksiin ovat heikentäneet pienituloisten asemaa. Saman havainnon ovat varmasti tehneet sadat tuhannet pienituloiset kansalaiset.

Sipilän hallitus on perustellut kaikkien perusturvaetuuksien leikkaamista välttämättömyydellä tasapainottaa valtiontaloutta. Samanaikaisesti hallitus on jakanut avokätisesti verohelpotuksia, jotka ovat hyödyttäneet eniten hyvin toimeentulevia kansalaisia. Näitäkin toimia on perusteltu taloudellisella välttämättömyydellä.

Pienituloisten kansalaisten körmyyttämisessä hallitus on valinnut taktiikaksi perusturvaetuuksien indeksileikkaukset ja -jäädytykset. Etuuksia ei ole korotettu hintojen nousua vastaavasti. Tällainen taktiikka ei herätä niin suurta vastarintaa kuin suorat leikkaukset. Ilman indeksijäädytyksiä työttömän peruspäiväraha, yksin asuvan kansaeläke, lapsiperheen lapsilisä tai opiskelijan opintotuki olisi
kuukaudessa useita kymppejä suurempi.

Eriarvoisuuden lisääntymiselle yhteiskunnassa tulee panna sulku ja sosiaalietuuksien minimitasoa on korotettava välittömästi. Sosten laskelmien mukaan vuoden 2018 indeksijäädytyksen kompensointi perusturvaetuuksiin maksaisi arviolta 100 miljoonaa, jonka vaikutus julkistalouteen on huomattavasti
pienempi kuin vuodelle 2018 tehtyjen veronalennusten vaikutus.

Riittävä perusturvan taso on SKP:n mielestä vähintään 1200 euroa kuukaudessa. Lailla on säädettävä minimipalkaksi 1800 euroa kuukaudessa ja verotettavan tulon alaraja on nostettava 1500 euroon kuukaudessa.

 

SKP:n Kypärämäen osasto ry