Porvarihallituksen SOTE-uudistuksella ei ole kansan tukea

27.3.2018

Hallituksen markkinamalli on hylättävä ja aloitettava suomalaisten enemmistön etujen mukainen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Perustason palvelut tulee säilyttää kunnissa ja pääosin myös kuntien itsensä tuottamina. Valtiovallan on turvattava palvelujen rahoitus. Maakuntatasolle voidaan siirtää erityispalvelut, kuten erikoissairaanhoito ja erityistason sosiaalipalvelut.

Tuoreimman, Uutissuomalaisen teettämän mielipidetiedustelun mukaan selvä
enemmistö suomalaisista olisi valmis kaatamaan Sipilän porvarihallituksen laajaan yksityistämiseen tähtäävän sote-uudistuksen. Todella pieni vähemmistö, vain noin joka viides kyselyyn vastanneista on uudistuksen valmistelun jatkamisen kannalla. Hallitus on jo aikaa sitten menettänyt kansan luottamuksen ja tuen politiikalleen.

Hallitus viis veisaa kansan mielipiteestä ja jatkaa julkisten palvelujen markkina-
ehtoistamista suurten terveysyritysten toiveiden mukaisesti. Uudistuksen
alkuperäiset tavoitteet yhdenvertaisuudesta, sujuvista palveluketjuista,
kustannusten hallinnasta ja demokratiasta on uhrattu lyhytnäköiselle voiton
saalistukselle. Kansalaisia yritetään hämätä puheilla valinnanvapaudesta.

Hallituksen markkinamalli on hylättävä ja aloitettava suomalaisten enemmistön
etujen mukainen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Perustason palvelut
tulee säilyttää kunnissa ja pääosin myös kuntien itsensä tuottamina. Valtiovallan on turvattava palvelujen rahoitus. Maakuntatasolle voidaan siirtää erityispalvelut,
kuten erikoissairaanhoito ja erityistason sosiaalipalvelut.

Hallituksen ajaman yksityistämismallin kannattajat pelottelevat kansalaisia sillä, että mallin kaatuminen merkitsee vielä kauheampaa vaihtoehtoa, kun kunnat alkavat hädissään yksityistää palvelujaan. Se on kuitenkin terveellä politiikalla ja
lainsäädännöllä estettävissä. Yksittäisten kuntien laajat palvelujen ulkoistamis-
päätökset kertovat nekin osaltaan karua kieltä epäluottamuksesta hallituksen
pyrkimyksiä kohtaan.

SKP:n Jyväskylän piirijärjestö ry