Todellinen itsehallinto Keski-Suomeen 29.4.2018

2.5.2018

Sipilän hallitus valmistelee historiallisen suurta uudistusta kovalla kiireellä ja aivan liian tiukalla aikataululla. Epäonnistuminen riskit ovat suuret. Sote- ja maakuntauudistus on tarpeen, mutta se pitäisi toteuttaa kansalaisia ja alan asiantuntijoita kuunnellen, julkiset hyvinvointipalvelut turvaten.

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistus on kaventamassa merkittävällä tavalla kansanvaltaa. Palveluja ollaan laajasti yhtiöittämässä, ulkoistamassa ja siirtämässä liikesalaisuuden verhojen suojiin. Maakunnan omaan palvelutuotantoon ollaan tuomassa liikelaitokset, joita johtavat pienen piirin johtokunnat. Maakunnista ollaan tekemässä valtiovarainministeriön tiukan rahapolitiikan jatkeita ilman omaa verotusoikeutta.

Hallituksen sote- ja maakuntauudistus on herättänyt asiantuntijoiden ja kansalaisten keskuudessa laajaa huolta ja kritiikkiä. Aiheellisesti kovinta kritiikkiä on saanut osakseen kokoomuksen ajama ja suuryrityksiä suosiva vallinnanvapausmalli.

Nykyisen hajanaisen ja epädemokraattisen aluehallinnon sijaan tarvitaan demokratiaa laajentava ja vahvistava sote- ja maakuntauudistus. Vaaleilla valittava maakuntavaltuusto on kannatettava uudistus. Keski-Suomen maakunnan päätösvaltaan voi aivan hyvin kuulua sellaiset tehtävät, jotka koskevat selvästi yksittäistä kuntaa laajempaa aluetta ja joiden järjestämisessä tarvitaan keskittämistä ja suuremman yksikön etuja.

Keski-Suomen maakunta voisi vastata erikoissairaanhoidosta, erityistason sosiaalipalveluista, maakuntakaavoista, maakunnan liikenneverkkoratkaisuista, jossain määrin ympäristökysymyksistä, elinkeinopolitiikasta, kansainvälisistä asioista ja maakunnan edunvalvonnasta suhteessa valtiovaltaan ja Euroopan Unioniin.

Kunnilta ei pidä viedä oikeutta tuottaa itse perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Maakunnan tulee neuvotella tärkeistä ratkaisuista kuntien kanssa. Maakuntahallinnossa voisi olla myös alueellisia lautakuntia. Lisäksi tarvitaan uudenlaista lähidemokratiaa, jossa asukkaat ovat aidosti ja oikeasti mukana päätöksenteossa.

Sipilän hallitus valmistelee historiallisen suurta uudistusta kovalla kiireellä ja aivan liian tiukalla aikataululla. Epäonnistuminen riskit ovat suuret. Sote- ja maakuntauudistus on tarpeen, mutta se pitäisi toteuttaa kansalaisia ja alan asiantuntijoita kuunnellen, julkiset hyvinvointipalvelut turvaten.

SKP:n JYVÄSKYLÄN PIIRIJÄRJESTÖ ry