Kansalaisten perusoikeudet rahastuksen kohteena 17.2.2019

18.2.2019

Nykyisestä hoivakriisistä on ulospääsy vain politiikan suuntaa muuttamalla. Valvonnan lisääminen ei yksin ratkaise rakenteellista ongelmaa. Päättäjien tulee luopua markkinaehtoisesta politiikasta ja lisätä kuntien omia sotepalveluja merkittävästi. Sotepalvelut on tuotettava pääosin kuntien omana toimintana. Verovaroin tuotetuilla palveluilla ei voi sallia tehtävän epäinhimillistä bisnestä. Kansalaisilla on oikeus vaatia parempaa.

Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle kansalaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Valtion ja kuntien päättäjät ovat kuitenkin tehneet sotepalveluista kauppatavaraa ja alistaneet ne yhä laajemmin voiton saalistuksen kohteiksi. Esperi Care, Attendo, Mehiläinen ja muut yksityiset hoivapalveluyritykset ovat osa suurta puhallusta ja rakenteellista ongelmaa.

Pääoman toimintalogiikka sopii kovin huonosti kansalaisten perusoikeuksien toteuttamiseen ja hoivapalvelujen tuottamiseen. Eettiset periaatteet saavat väistyä, kun raha ratkaisee ja yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Työntekijöiden työehtoja poljetaan, henkilöstöä vähennetään ja hoivasta tingitään jopa turvallisuuden kustannuksella. Yritysten omavalvonta on lähinnä markkinointia ja imagon rakentamista.

Kapitalistiseen talousjärjestelmään kuuluu olennaisena osana tuotannon ja pääomien keskittyminen. Palvelutuotanto ei tässä suhteessa eroa tavaratuotannosta. Pieniä yrityksiä syntyy kuin sieniä sateella, mutta suuret toimijat syövät ennen pitkää pienet. Yritysostojen myötä monesta verovaroilla
hyvää tulosta tehneestä hoiva-alan pienyrittäjästä tulee miljonääri. Suuret toimijat kiertävät puolestaan veroja kaikessa missä pystyvät. Tällä kehityksellä on kovin vähän tekemistä moraalin kanssa.

Aina kun voittoa tavoittelevassa yritystoiminnassa ajaudutaan sellaisiin ongelmiin, että niillä on myös yhteiskunnallista vaikutusta, valtion ja kuntien on tultava apuun ja otettava vastuu toiminnasta. Niin on käynyt paikallisesti hoiva-alalla, aiemmin esimerkiksi Talvivaarassa ja pankkikriisin yhteydessä.

Hallitukset toisensa perään ovat leikanneet kuntien valtionosuuksia. Vastuussa ovat kaikki eduskuntapuolueet. Kuntapäättäjät ovat tavoitelleet ”säästöjä” kilpailuttamalla ja ulkoistamalla palveluja yhtiöille. Kuntien omia palveluja ei ole lisätty eikä ole panostettu laatuun vaan on menty virran mukana ja uskoteltu kansalaisille ulkoistamisen edullisuutta. Myös kuntien työntekijöitä kiristetään kilpailutuksilla.

Nykyisestä hoivakriisistä on ulospääsy vain politiikan suuntaa muuttamalla. Valvonnan lisääminen ei yksin ratkaise rakenteellista ongelmaa. Päättäjien tulee luopua markkinaehtoisesta politiikasta ja lisätä kuntien omia sotepalveluja merkittävästi. Sotepalvelut on tuotettava pääosin kuntien omana toimintana. Verovaroin tuotetuilla palveluilla ei voi sallia tehtävän epäinhimillistä bisnestä. Kansalaisilla on oikeus vaatia parempaa.

Aino Sillman
kansanedustajaehdokas (komm.)
Hannele Kivistö
Jyväskylä