Hävittäjähankkeen ympäristövaikutukset pitää selvittää 20.2.2021

20.2.2021

Yli kuudenkymmenen hävittäjän hankinta ja käyttöön ottaminen vaikuttaa ympäristöön merkittävästi. Siksi niiden ympäristövaikutukset on lain mukaan arvioitava. Arvioinnin perusteella on sitten päätettävä, voidaanko hanketta toteuttaa.

 

HX-HÄVITTÄJÄHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET SELVITETTÄVÄ

Suomen HX-hävittäjähankkeen ympäristövaikutusten arviointia ei ole julkistettu. Hävittäjät aiheuttavat melua ja kuluttavat mielettömästi polttoainetta. Yhden Super Hornetin kulutus on noin 10 000 kg polttoainetta tunnissa. Lentämisestä syntyy huomattavia määriä ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia ja muita päästöjä.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä määrää, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

ELY-keskusten sivuilla luetellaan hankkeita, joiden ympäristövaikutuksia on lain mukaisesti arvioitu. Sellaisia ovat mm. tuulivoimahankkeet, sähkölinjan siirrot, maa-ainesten ottaminen ja jopa yksityistiehankkeet.

Yli kuudenkymmenen hävittäjän hankinta ja käyttöön ottaminen vaikuttaa ympäristöön merkittävästi. Siksi niiden ympäristövaikutukset on lain mukaan arvioitava. Arvioinnin perusteella on sitten päätettävä, voidaanko hanketta toteuttaa.

On merkillistä, että hallituspuolueista Vihreät, Vasemmistoliitto tai SDP saati muut eduskuntapuolueet eivät aktiivisesti vaadi tässä asiassa lain noudattamista. Tutkiva journalismikin on ollut asiasta hyvin vaitonainen.

SKP:n KYPÄRÄMÄEN OSASTO ry