UPM:n TYÖNTEKIJÖIDEN KAMPPAILU OIKEUTETTUA 2.2.2022

2.2.2022

UPM:n lakossa olevat työntekijät tarvitsevat laajaa tukea. Kysymys ei ole vain yhden yhtiön työntekijöiden palkoista ja muista työehdoista, vaan koko suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän tulevaisuudesta ja koko ammattiyhdistysliikkeen vaikutusmahdollisuuksista.

 

UPM:n TYÖNTEKIJÖIDEN KAMPPAILU OIKEUTETTUA

Suomessa toimivien suuryritysten edustajina työnantajajärjestöt pyrkivät määrätietoisesti heikentämään työntekijöiden palkkausta ja työehtoja sekä romuttamaan koko työehtosopimusjärjestelmän. Luokkataistelua käydään entistä kiivaammin.

Hyökkäyksen kärkenä toimii tällä hetkellä miljardivoittoja tekevä metsäjätti UPM-Kymmene Oyj, jonka johto ilmoitti muuttavansa yksipuolisesti työntekijöidensä työsuhteiden ehtoja 1.1.2022 alkaen. UPM ei ole suostunut neuvottelemaan edes yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta.

UPM:n työntekijät ovat vastanneet yhtiön johdon kiristysesityksiin lakolla, joka on kestänyt jo kuukauden päivät. Yhtiön johdon asenteen vuoksi lähentymistä neuvotteluissa ei ole tapahtunut. Yhtiö on ilmoittanut maksavansa palkanlisää eli rikkuripalkkioita lakon aikana työskenteleville työntekijöille. Paperiliiton ja Sähköliiton työntekijät ovat pakotettuja jatkamaan työtaistelua.

Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT on päättänyt tukea UPM:n työntekijöiden oikeutettua kamppailua kieltäytymällä käsittelemästä UPM:n tuotteita satamissa. Muiden ammattiliittojen osoittamat solidaarisuustoimet UPM:n lakkolaisille ovat paitsi laillisia myös välttämättömiä.

UPM:n lakossa olevat työntekijät tarvitsevat laajaa tukea. Kysymys ei ole vain yhden yhtiön työntekijöiden palkoista ja muista työehdoista, vaan koko suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän tulevaisuudesta ja koko ammattiyhdistysliikkeen vaikutusmahdollisuuksista.

Riikka Kaikkonen

puheenjohtaja

SKP:n Jyväskylän piirijärjestö ry