VALTION ON LISÄTTÄVÄ METSIEN SUOJELUA, 12.2.2023

12.2.2023

Pääoman toimintalogiikkaan perustuva kapitalistinen yhteiskuntajärjestys uhkaa niin ihmisen kuin muun luonnon elinehtoja. Emme voi elää puuttumatta luonnon toimintaan, mutta se ei saa tarkoittaa piittaamatonta välineellistä suhdetta luontoon. Talouden ja yhteiskunnan toiminta on sovitettava ekologisesti kestäviin puitteisiin. Ilman tervettä maapalloa ei ole myöskään meitä ihmisiä!

 

Yksi ihmiskunnan suurimmista uhista on kiihtyvällä vauhdilla etenevä ympäristökriisi. Ilmastonmuutos ja luontokato koskettavat jokaista ihmistä välittömästi tai välillisesti, tänään tai huomenna. Luonnon monimuotoisuuden sekä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta metsien suojelu taloudellisen voiton tavoittelulta on avainasemassa.

Ympäristöjärjestöt ovat pitkään tehneet ansiokasta työtä tietoisuuden lisäämiseksi ihmisen luontosuhteen merkityksestä. Vastassaan niillä ovat vaikutusvaltaiset rahapiirit, jotka ovat pitäneet huolta siitä, etteivät välttämättömät suojelutoimet ole poliittisessa päätöksenteossa edenneet riittävän nopeasti meillä ja muualla.

Metsien suojelun tuntuva lisääminen tulee olla eduskuntavaalien ja uuden eduskunnan tärkeimpiä kysymyksiä.  Suomen metsien suojeluaste on vaivaiset seitsemän prosenttia. Yhtenäiset vanhat metsäalueet ovat katoamassa Suomesta ja niiden myötä useat muut eläinlajit.

Pääomapiireille ja metsäteollisuudelle tärkeintä on, että metsiä hoidetaan taloudellisesti tehokkaasti ja että puukauppa toimii. Monikansalliset metsäyhtiöt tuottavat vuodesta toiseen valtavia voittoja. Metsien omistusta siirtyy kiihtyvällä vauhdilla ulkomaiseen omistukseen sijoitusrahastojen kautta myös Keski-Suomessa.

Metsähallitus on Suomen valtion liikelaitos, jonka tulisi näyttää esimerkkiä metsien suojelussa ja lopettaa laajat avohakkuut. Valitettavasti Metsähallituksen toimintaa ohjaavat vahvasti muut kuin luontoarvot. Tuen täysin  ympäristöjärjestöjen metsäkapinaa ja pyrkimyksiä estää Metsähallituksen hakkuut Lapinjärvellä ja Aalistunturilla.

Pääoman toimintalogiikkaan perustuva kapitalistinen yhteiskuntajärjestys uhkaa niin ihmisen kuin muun luonnon elinehtoja. Emme voi elää puuttumatta luonnon toimintaan, mutta se ei saa tarkoittaa piittaamatonta välineellistä suhdetta luontoon. Talouden ja yhteiskunnan toiminta on sovitettava ekologisesti kestäviin puitteisiin. Ilman tervettä maapalloa ei ole myöskään meitä ihmisiä!

Riikka Kaikkonen

automaatioasentaja, SKP:n ympäristöryhmän jäsen, eduskuntavaaliehdokas (komm)

Jyväskylä