Hallitus hämää, 6.9.2023 Sjkl

6.9.2023

Kyse on siitä, että ihmisille halutaan antaa kuva hyvästä hallituksesta, joka oikeastaan antaa, kun se ei leikkaa niin paljon kuin alun perin aikoi.

Hallitus hämää

Mielipidekirjoitukseni (Sjkl 30.8.) käsitteli mm. toimeentulotuessa huomioitavia asumiskuluja. Heti sen jälkeen uutisoitiin hallituksen peruvan 5 prosentin asumiskulujen omavastuun. Tämä vaatii selventämistä.

Hallituksen tavoitteena on hillitä toimeentulotuen asumiskustannuksia. Hallitusohjelmassa sanotaan selkeästi, että se aiotaan tehdä kahdella tavalla. Ensiksikin laissa määritellään vuokranormit, jonka ylittäviä kustannuksia Kela voi hyväksyä vain erityisissä tilanteissa. Toisena keinona asumiskustannusten hallintaan esitetään asumismenojen viiden prosentin omavastuuosuuden sisällyttämistä toimeentulotuen perusosaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo 29.8. tiedotteessaan, että hallitus korvaa viiden prosentin omavastuun valmistelemalla esitystä, jossa asumismenojen enimmäismääristä säädettäisiin lain ja asetuksen tasolla. Koska tämä keino on ollut alun perinkin hallitusohjelmassa, kyse ei ole korvaamisesta.

Kyse on siitä, että ihmisille halutaan antaa kuva hyvästä hallituksesta, joka oikeastaan antaa, kun se ei leikkaa niin paljon kuin alun perin aikoi.

Riitta Tynjä, sosiaalityöntekijä, eläkeläinen