Päiväkeskusten lakkautus Jyväskylässä on järjetöntä (KSML mielipide)

3.4.2018

Päätöksenteossa viime aikoina vahvasti korostettu ennalta ehkäisyn näkökulma on päiväkeskusten lakkauttamisesityksessä totaalisesti unohtunut. Uuden kaupunkistrategian sisältämät maininnat ”Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja vähennämme yksinäisyyttä” tai ”Palveluissa lisätään ennaltaehkäisevää toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi” ovat pelkkää sanahelinää, jos samalla lakkautetaan kolme päiväkeskusta 200 000 euron säästön saamiseksi tilanteessa, jossa kaupungin talousarvio on ylijäämäinen.

Jyväskylän kaupungin vuoden 2018 talousarvioesitys sisältää vanhuspalveluiden osalta kolmen päiväkeskuksen lakkauttamisen. Tosin budjettiesityksessä ei puhuta lakkauttamisesta vaan päiväkeskusverkoston ”kehittämisestä ja tiivistämisestä”, kun todetaan että kolme päiväkeskusta ”sulkeutuu”.

Lakkautettaviksi on valittu Kypärämäen, Säynätsalon ja Tikkakosken päiväkeskukset, joiden asiakkaiden palvelujen kerrotaan järjestyvän toisissa päiväkeskuksissa tai niin, että vain ateriapalvelua käyttävät saavat aterian kotiin kuljetettuna. Tällä toimenpiteellä haetaan 200 000 euron säästöä vanhuspalveluissa.

Mainittujen päiväkeskusten lakkauttamista perustellaan seikoilla, jotka eivät kuulosta millään lailla loppuun saakka harkituilta.

Kypärämäen päiväkeskuksessa kerrotaan käyvän vain ruokapalveluasiakkaita. Sen sijaan, että lähialueelta ikäihmiset kokoontuvat päiväkeskukseen syömään ja samalla nauttimaan toistensa seurasta, heille kullekin vietäisiin jatkossa ateria kotiin. Tämä kasvattaa kuljetuskustannuksia ja maksaa myös vanhukselle enemmän. Tärkein asia, joka tässä perusturvalautakunnan yksimielisessä esityksessä on tyystin unohdettu, on yhteisen aterioinnin sosiaalinen merkitys. Jatkossa vanhukset söisivät ateriansa yksin kotonaan, jos söisivät lainkaan.

Ammattikeittiöosaajat ry julkisti vastikään tekemänsä kyselyn tulokset, joissa todetaan mm., että seurassa syöminen vähentää yksinäisyyden tunnetta ja parantaa ruokahalua. Yhteisölliseen syömiseen kannattaa kiinnittää huomiota vallankin silloin, kun ikäihmiset vielä kykenevät liikkumaan kodin ulkopuolelle. Näin samalla tuetaan ikäihmisten toimintakykyä muutoinkin.

Säynätsalon päiväkeskuksen lakkauttamista perustellaan väittäen, että päiväkeskuksen sijainti ei mahdollista avointa päiväkeskustoimintaa, koska se rajaa asiakasmäärää. No, lakkauttaminenko on siihen oikea ratkaisu? Onko tarkoitus kuljettaa säynätsalolaiset Korpilahdelle päiväkeskukseen? Sekin maksaa. Vanhuksille on erittäin tärkeää, että palvelut järjestetään lähipalveluna. Kun kykenee omin jaloin kulkemaan palvelun piiriin, niin toimintakyky säilyy entistä pidempään. Se lienee tavoiteltava asia.

Tikkakosken päiväkeskuksen lakkauttamisen perusteluna on vähäinen asiakasmäärä – kerrotaan, että vain 8 asiakasta käyttää palvelua. Sen sijaan, että heidät kuljetetaan päivittäin esim. Palokkaan ja takaisin, voisi ehkä selvittää, mistä vähäinen käyttö johtuu. Olettaisin, että Tikkakoskella asuu enemmän kuin 8 ikäihmistä, jotka hyötyisivät päiväkeskuspalveluista.

Päätöksenteossa viime aikoina vahvasti korostettu ennalta ehkäisyn näkökulma on päiväkeskusten lakkauttamisesityksessä totaalisesti unohtunut. Uuden kaupunkistrategian sisältämät maininnat ”Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja vähennämme yksinäisyyttä” tai ”Palveluissa lisätään ennaltaehkäisevää toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi” ovat pelkkää sanahelinää, jos samalla lakkautetaan kolme päiväkeskusta 200 000 euron säästön saamiseksi tilanteessa, jossa kaupungin talousarvio on ylijäämäinen.

 

Riitta Tynjä, Jyväskylä