Valtuustoaloite sukupuoli – ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi kaupungin palveluissa

3.4.2018

Syrjivien ja epäasiallisten käytäntöjen takana voi olla tiedon ja osaamisen puute. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan voidaan vaikuttaa lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Tämä koskee kaikkien hallinnonalojen työntekijöitä, mutta erityisesti sosiaali-ja terveyspalveluissa sekä opetus- ja nuorisotoimessa työskenteleviä.

Jyväskylässä asuu paljon sukupuoli – ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Heillä pitää olla oikeus opiskella, osallistua ja käyttää kaupungin palveluja pelkäämättä syrjintää.

Valitettavasti syrjimättömyys ei aina toteudu. Nuorisotutkimusseuran Hyvinvoiva sateenkaarinuori- tutkimushankkeen tulosten perusteella sateenkaarinuoret kokevat syrjintää sekä koulussa että sosiaali – ja terveyspalveluissa. Kouluissa heidän on vaikea saada tilaa kokemukselleen sukupuolestaan tai seksuaalisuudestaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on pahimmillaan saatettu evätä palveluita seksuaalisen suuntautumisen takia tai homoseksuaalisuus on voitu tulkita syyksi mielenterveyden ongelmiin ja ihminen on ohjattu jo ennestään kuormittuneiden psykiatristen palveluiden piiriin.

Osana Yhdenvertainen vanhuus- projektia kartoitettiin sateenkaarisenioreiden kokemuksia sosiaali - ja terveyspalveluista. Hieman yli sadasta yli 50-vuotiaasta vastaajasta 30 prosenttia oli jättänyt käyttämättä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita epäasiallisen kohtelun pelossa. Väestön ikääntyminen edellyttää palveluiden kehittämistä. Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen joukko. Haasteita voi olla etenkin asumispalveluiden piiriin päätyessä, kun monia askarruttaa hoitohenkilöstön suhtautuminen omaan identiteettiin.

Syrjivien ja epäasiallisten käytäntöjen takana voi olla tiedon ja osaamisen puute. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan voidaan vaikuttaa lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Tämä koskee kaikkien hallinnonalojen työntekijöitä, mutta erityisesti sosiaali-ja terveyspalveluissa sekä opetus- ja nuorisotoimessa työskenteleviä.

Esitän, että
         - selvitetään kaupungin työntekijöiden tarve koulutukseen sukupuoli – ja               seksuaalivähemmistöjen kohtaamisessa etenkin sosiaali- ja                                 terveyspalveluissa sekä opetus- ja nuorisopalveluissa
         - ryhdytään toimiin sen varmistamiseksi, että jokaisella asiakkaiden                       kanssa työskentelevällä on vähintään perustiedot sukupuolen ja                         seksuaalisuuden moninaisuudesta

 

Jyväskylässä 24. huhtikuuta 2017

Riitta Tynjä, SKP
+ 17 muuta valtuutettua viidestä muusta valtuustoryhmästä