Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kuuluu kaikille (ksml 26.11.2018)

26.11.2018

Perheillä ei ole aina halutessaan mahdollisuutta valita kunnallista lähipäiväkotia. Se voi olla täynnä ja yksinhuoltajan voi olla vaikeaa kuljettaa lasta kunnalliseen päiväkotiin kauemmaksi. Hän joutuu pakosti ”valitsemaan” yksityisen päiväkodin läheltä ja joutuu näin eriarvoiseen asemaan kunnalliseen päivähoitoon päässeiden kanssa, ellei subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen yhteydessä laajenneta oikeuksia myös palvelusetelien käyttäjille.

On todella hienoa, että Jyväskylässä ollaan palauttamassa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kaikille. Se on lasten ja heidän perheittensä etu, se on koko yhteiskunnan etu. Yhteisillä päätöksillä ei tulisi lisätä yhteiskunnallista eriarvoisuutta vaan vahvistaa sitä, että kaikki pysyvät mukana.

Kun tämä päätös toivottavasti tehdään, niin muistutan, että sen tulee koskea myös yksityisen päivähoidon piirissä olevia lapsia ja perheitä. Jyväskylässä yksityisen päivähoidon osuus kasvaa kaiken aikaa. Palvelusetelipalvelujen piirissä olevat perheet eivät olleet samanarvoisessa asemassa silloinkaan, kun Jyväskylässä vielä oli voimassa subjektiivinen päivähoito-oikeus.

Lokakuussa 2018 sivistyslautakunta hyväksyi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan. Siinä todetaan, että lapsella on oikeus yli 84h/kk palveluseteliin, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät tai opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä päätoimisesti. Tämä oikeus lakkaa kahden kuukauden kuluttua vanhemman työn tai opiskelun päättymisestä, paitsi jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta (äitiyspäivärahakauden alkaessa) tai jää eläkkeelle. Tällöin oikeus yli 84h/kk palveluseteliin päättyy välittömästi.

Palveluntarpeen muuttuessa edellä mainituilla tavoilla lapsella on oikeus jatkaa samassa varhaiskasvatuspaikassa, mutta tällöin on mahdollista saada varhaiskasvatuksen palveluseteli vain 1-84h/kk kuukaudessa. Perhe voi valita, onko lapsi paikalla 4h päivittäin tai osaviikkoisesti 84h/kuukaudessa. Palveluntuottaja määrittää perhettä kuultuaan viikonpäivät ja kellonajat, joihin perheen tulisi sitoutua toimintavuoden ajaksi.

Perheillä ei ole aina halutessaan mahdollisuutta valita kunnallista lähipäiväkotia. Se voi olla täynnä ja yksinhuoltajan voi olla vaikeaa kuljettaa lasta kunnalliseen päiväkotiin kauemmaksi. Hän joutuu pakosti ”valitsemaan” yksityisen päiväkodin läheltä ja joutuu näin eriarvoiseen asemaan kunnalliseen päivähoitoon päässeiden kanssa, ellei subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen yhteydessä laajenneta oikeuksia myös palvelusetelien käyttäjille.

Se, että Jyväskylässä ei ole riittävästi kunnallisia päivähoitopaikkoja aiheuttaa pienituloisille perheille myös taloudellisia ongelmia. Yksityinen päiväkoti perii asiakkaalta päivähoitomaksun, joka muodostuu kunnallisesta asiakasmaksusta sekä palveluntuottajan lisämaksusta. Nuo lisämaksut voivat tehdä
pienituloisen perheen talouteen ison loven. Vaikka palvelusetelin arvoa onkin korotettava korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, niin näitä yksityisen palveluntuottajan perimiä lisämaksuja tuo velvollisuus ei koske. Niitä ei huomioida menona myöskään toimeentulotuessa.

Kaikille myönnettävän subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden lisäksi tulee panostaa kunnallisten päivähoitopaikkojen lisäämiseen.

Riitta Tynjä
sosiaalityöntekijä, eläkkeellä
kansanedustajaehdokas (komm)
Jyväskylä

julkaistu 26.11.2018 Keskisuomalaisessa