Muovinkeräyspiste Polvitielle ja Torille. Kuntalaisaloite 14.11.2018

14.11.2018

Jyväskylässä tehtiin valtuustoaloite, jossa esitettiin muovinkeräyspistettä kaupungin keskustan alueelle. Selvityksen mukaan keskustassa ei ole sellaiseen sopivaa paikkaa. Tuolloin viitattiin Polvitiellä olevan lähin Rinkipisteen keräyspaikka.

Aloitteen sisältö:


Jyväskylässä tehtiin valtuustoaloite, jossa esitettiin muovinkeräyspistettä
kaupungin keskustan alueelle. Selvityksen mukaan keskustassa ei ole sellaiseen
sopivaa paikkaa. Tuolloin viitattiin Polvitiellä olevan lähin Rinkipisteen
keräyspaikka. Polvitiellä on todellakin Rinkipiste ja siellä mm. lasin ja
metallinkeräys. Ehdotan, että sinne lisätään myös muovinkeräys. Vaikka paikka ei olekaan ydinkeskustassa, niin se voisi palvella ainakin osaa ala-kaupungin alueen asukkaista. Näin ei tarvitsi lähteä viemään muovia marketeille saakka.
Esitän myös selvitettäväksi nykyisen torin reunalle muovinkeräyspisteen saamista.

14.11.2018
Riitta Tynjä

Vastaus aloitteeseen:
Kuntalaisaloite 26.11.2018, Muovinkeräys Polvitielle ja torille


Riitta Tynjä ja 10 muuta henkilöä ovat jättäneet 26.11.2018
kuntalaisaloitteen, jossa esitetään muovinkeräyspistettä Polviteille ja torille.
Palvelupäällikkö Strömin vastine kuntalaisaloitteeseen

Muovipakkausten kierrätyksestä ja hyödyntämisestä vastaa Suomen Uusiomuovi Oy ja keräyksestä tuottajayhteisö Rinki Oy. Nämä tahot yhdessä ovat parhaillaan kehittämässä muovipakkausten keräysverkostoa yli 4 000 asukkaan kuntiin, joissa ei ennestään ole ollut muovipakkausten keräystä. Tuottajayhteisö on saavuttanut pakkausjäteasetuksen mukaisen keräysverkoston laajuuden. Jätehuoltoviranomaisena toimiva Jyväskylän seudun jätelautakunta haluaa olla mukana kehittämässä muovinpakkausten keräysverkostoa tiukentuvien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi ja palvelutarjonnan kehittämiseksi. Asukkaiden kiinnostus muovipakkausten lajitteluun on lisääntynyt ja samalla kerätyn jätteen hyödyntämisaste on viime vuosina tehostunut huomattavasti. Jätehuoltoviranomainen on tehnyt useita ehdotuksia Rinki Oy:lle uusista mahdollisista muovinpakkausten keräyspisteistä. Rinki on lisännyt keräyspisteen jo Muurameen ja lisäksi tulevan talven aikana keräysastiat lisätään Jyväskylän Polvitielle, Tikkakoskelle ja Laukaan keskustaan.

Parhaillaan on käynnissä Mustankorkea Oy:n toteuttama muovipakkausten kiinteistökohtainen keräyskokeilu Jyväskylän keskustan suuremmilla kiinteistöillä. Keräyskokeilussa on vapaaehtoisesti mukana lähes 200 taloyhtiötä. Kokeilulla selvitetään kiinteistöiltä suoraan kerätyn muovipakkausjätteen laatua ja lajittelun
onnistumista. Toimialueella on lisäksi tehty kattava selvitys muovipakkausten keräyksestä aiheutuvista ilmastonlämpenemis- ja kustannusvaikutuksista. Näiden selvitysten perusteella jätehuoltoviranomainen tulee tarkastelemaan ensi vuoden aikana muovipakkausten erilliskeräysvelvoitteen lisäämistä jätehuoltomääräyksiin. Velvoite voitaisiin antaa perustuen huoneistolukumäärään tai tietyllä alueella sijaitseville kiinteistöille, jolloin keskustan suuremmille kiinteistöille palvelu olisi tarjolla omalla kiinteistöllä. Tästä johtuen jätehuoltoviranomainen ei katso tarpeelliseksi tarkastella torille sijoitettavaa keräyspaikkaa.

Jyväskylässä 3.12.2018
Kari Ström Palvelupäällikkö


Em. vastaus tuotiin tiedoksi Jyväskylän seudun jätelautakunnalle tammikuun 2019 alussa, jolloin muovinkeräysastia oli jo paikollaan Polvitiellä!