Budjettinäytelmä toistuu jälleen 18.11.2019

18.11.2019

Saamme jälleen seurata vuosittain toistuvaa näytelmää Jyväskylän kaupungin talousarvion laadinnasta. Keväällä kaupunginhallitus asettaa hallintokunnille raamit, jotka lautakunnat ylittävät syksyllä esityksissään.

Saamme jälleen seurata vuosittain toistuvaa näytelmää Jyväskylän kaupungin talousarvion laadinnasta. Keväällä kaupunginhallitus asettaa hallintokunnille raamit, jotka lautakunnat ylittävät syksyllä esityksissään. Kaupunginjohtaja leikkaa lautakuntien esityksiä, mutta antaa hieman periksi – tänä syksynä puolet esitetystä. Sen jälkeen kaupunginhallitus antaa lautakunnille hieman lisää. Nyt
karsittavaa jäi 13 miljoonan sijasta vielä 5 miljoonaa. Lopullisesti valtuusto lyö budjetin lukkoon 27.11. kokouksessaan. Tosin käytännössä lautakunnat päättävät lopullisesti rahojen kohdentamisesta käyttösuunnitelmissaan.

Kaupunginhallitus korostaa asiantuntijalautakuntien tärkeyttä menolisäysten kohdentamisessa. Tämä on toki tärkeä seikka, mutta se voi olla myös ristiriidassa hallituksen toisen painotuksen kanssa. Toimialat ylittävä yhteistyö vaatii kultakin hallintokunnalta kokonaisuuden näkemistä, ei vain oman sektorin rahamäärän tuijottamista.

Ajaessani aikoinaan aktiivipassialoitetta kuulin virkamiesten esityksiä, että sosiaalitoimen olisi maksettava muiden hallintokuntien tulomenetykset, kun köyhät pääsisivät halvemmalla konserttiin tai uimahalliin. Tuosta aloitteesta alkunsa saanut Kipinä-kortti on nyt ollut voimassa jo 6 vuotta ja uskon
toiveikkaana, että tällaisia puheita ei enää kuulla. Olisiko nyt aika laajentaa korttia koskemaan vaikkapa joukkoliikennettä? Pienenä toiveena esitän myös, että tieto Kipinä-edusta olisi kaupungin sivuilla helpommin löydettävissä.

Viime keväänä tekemäni kuntalaisaloite ”Lisää penkkejä Jyväskylään” vaatii toteutuakseen esityksen kokonaisvaltaista tarkastelua. Lisää penkkejä merkitsee lisää kustannuksia kaupunkirakenteen toimialaan. Mutta aloitteen toteuttamisesta seuraa säästöjä sosiaali- ja terveystoimeen ja etenkin
vanhuspalveluihin. Jotta aloitteen edistäminen ei jää pelkkien puheiden varaan, tarvitaan euroja pöytään. Kuntalaiset seuraavat valppaina päättäjien käytännön tekoja.

Riitta Tynjä
Jyväskylä

Ksml julkaisi 18.11.2019