Puolustan heikoimpia 6.11.2020

6.11.2020

Yhtenä esimerkkinä ensi vuoden budjettiesityksestä nostan esiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennuksista- ja vapautuksista luopumisen. Maksuhan ei ole tulosidonnainen kuten päivähoitomaksu vaan se on tasamaksu.

”Politiikassa pitäisi panostaa enemmän heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Se vähentäisi pitkällä aikavälillä kustannuksia ja lisäisi hyvinvointia.”. Näin toteaa (Ksml 2.11.2020) valtuutettu Kirsi Knuuttlla (kesk). Hän kertoo usein yrittäneensä nostaa asiaa esille, mutta päätöksenteossa on vedottu, että taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävästi näyttöä. Tämä on yksi syy, miksi hän ei asetu enää ehdolle. Knuuttila kaipaa politiikkaan lisää rohkeutta, vastuuntuntoa ja näkemystä.

On helppo yhtyä Kirsi Knuuttilan näkemyksiin. Oma johtopäätökseni on kuitenkin päinvastainen. Juuri sen takia pyrin itse takaisin kaupunginvaltuustoon, jotta sinne saataisiin enemmän ääntä niiden puolesta, jotka eivät itse osaa tai jaksa pitää puoliaan. Kyllä valtuustossa on hyvin toimeentulevien asioista huolta
pitäviä ihan liiaksi asti.

Yhtenä esimerkkinä ensi vuoden budjettiesityksestä nostan esiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennuksista- ja vapautuksista luopumisen. Maksuhan ei ole tulosidonnainen kuten päivähoitomaksu vaan se on tasamaksu. Se kolahtaa kovalla kädellä esim. pienituloiseen yksinhuoltajaan. Viime kädessä se nostaa kuluja toisella hallinnonalalla eli sosiaalitoimessa. Tällaisesta kulujen siirtämisestä organisaatiossa paikasta toiseen on ehdottomasti päästävä pois.

Olen tehnyt kuntalaisaloitteen köyhyysohjelman laatimisesta Jyväskylälle. Jätin sen jo tammikuussa 2019. Virkamiesvalmistelusta saamani tiedon mukaan se on lähiaikoina valmistumassa. Mielenkiinnolla odotan, millaisia jyväskyläläisten köyhien oloja parantavia ehdotuksia se sisältää. Odotan myös, että ohjelma sisältää tietoa ennalta ehkäisevien toimien vaikuttavuudesta, koska sellaista toden totta on olemassa.

Olen aiemmin valtuustossa ollut Kirsi Knuuttilan kanssa samoilla linjoilla nimenomaan heikommassa asemassa olevien ihmisten asioiden puolustamisessa. Myös muista ryhmistä on löytynyt tällaisia rohkeita valtuutettuja. Toivon, että sellaisia löytyisi jatkossa entistä enemmän ja Kirsi Knuuttilakin harkitsisi päätöstään vielä uudestaan.


Riitta Tynjä
sosiaalityöntekijä, eläkkeellä
kuntavaaliehdokas, komm


Jyväskylä