Ei irtisanomisille 17.7.2020

17.7.2020

Kuntien talouden vahvistamiseksi tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia verotukseen. Pääomatuloja pitää alkaa verottaa palkkatulojen tavoin ja niistä pitää alkaa maksaa myös kunnallisveroa. Nykyisessä tilanteessa ei ole oikein, että kunnissa on rikkaita vapaamatkustajia, joille mahdollistetaan verojen välttely.

Jyväskylän kaupunginhallituksen päättämän ensi vuoden talousarviokehyksen perusteella kaupungin johto on aloittanut henkilöstön edustajien kanssa YT-neuvottelut, jotka kestävät lokakuun loppuun asti. Tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta henkilöstön kustannuksella niin, että tuloksena olisi 200
henkilötyövuoden pysyvä vähennys lomautuksin, osa-aikaistamisin ja irtisanomisin. Irtisanomiset voisivat kohdistua jopa 180 työntekijään.

Jyväskylän kaupungin taloustilanne edellyttää kiistatta korjaavia toimenpiteitä. Nyt valitut keinot ovat kuitenkin vääriä ja pidemmällä tähtäimellä kaupungin taloutta heikentäviä. Kaupungin oman toiminnan karsiminen johtaa väistämättä ostopalvelujen määrän lisääntymiseen. Henkilöstön jaksaminen on ollut jo
pitkään koetuksella. Väen vähentämisen sijasta palveluihin tarvitaan lisää kokoaikaisia työntekijöitä ja pysyviä työsuhteita.

Kaupungin johdon esittämiä henkilöstövähennyksiä ei voi hyväksyä. Valtuustopuolueiden tulee esittää toimia kaupungin työpaikkojen turvaamiseksi ja vaatia YT-neuvottelujen lopettamista.

Korona-kriisin aikana maan hallitus on jakanut hyvin avokätisesti rahaa yrityksille. EU:ssa ja muissa rikkaissa maissa piikki on samoin ollut avoinna. Ei olekaan mikään ihme, että pörssikurssit palautuivat nopeasti nousuun koronan aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Sijoittajilla on vakaa usko siihen, että valtiot turvaavat voitot myös jatkossa, vaikka sitten jättimäisellä velkarahalla.

Korona-kriisi on osoittanut kuinka elintärkeitä riittävät ja laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisille. Kunnat ovat saaneet valtiolta tukea, mutta eivät läheskään tarvetta vastaavasti. Kuntaliiton laskelmien mukaan valtio on aiemmin, vuosina 2012-19 leikannut kunnilta valtionosuuksia 2,4 miljardia euroa. Elokuun budjettiriihessä Marinin hallituksen tulee osoittaa kunnille vähintään miljardin euron lisätuki palvelujen turvaamiseksi.


Kuntien talouden vahvistamiseksi tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia verotukseen. Pääomatuloja pitää alkaa verottaa palkkatulojen tavoin ja niistä pitää alkaa maksaa myös kunnallisveroa. Nykyisessä tilanteessa ei ole oikein, että kunnissa on rikkaita vapaamatkustajia, joille mahdollistetaan verojen välttely.


Riitta Tynjä