Vanhusten kotihoitoon lisää väkeä Jyväskylässä 3.12.2020

3.12.2020

Kaupungin kotihoidon työntekijöiden työtaakkaa on kevennettävä ja vanhuksille on suotava lisää aikaa. Kaupungin on laadittava vanhusten kotihoitoon valtuustokauden mittainen henkilöstöpoliittinen ohjelma, jolla työntekijöiden määrää lisätään vuosittain laadukkaan vanhustenhoidon turvaamiseksi.

Vanhusten kotihoidossa työntekijät uupuvat työtaakkansa alle ja yhä huonokuntoisemmat vanhukset kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta omassa kodissaan. Koronapandemia on heikentänyt tilannetta merkittävästi.

Jyväskylä ulkoisti ja yksityisti useita vanhusten kotihoidon alueita joitakin vuosia sitten. Tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja säästöt. Päättäjille esitettiin laskelmia, joiden mukaan yksityinen palveluntuottaja pystyy tarjoamaan palvelun huomattavasti kaupungin omaa toimintaa edullisemmin.

Ja kuinkas sitten kävikään. Ei kulunut montaa vuotta, kun kaupunki joutui ottamaan yksityistetyt kotihoidon alueet kaikessa hiljaisuudessa takaisin omaksi toiminnaksi. Yritykset eivät kyenneet kannattavaan liiketoimintaan.

Kaupungin työntekijöiden tai vanhusten ääni ei selvästikään kuulu kaupungintalon seinien sisäpuolelle, ei etänä eikä muulla tavoin. Jos kurssia ei pikaisesti käännetä, niin vanhusten kotihoito kriisiytyy. Toistaiseksi on selvitty asiakkaistaan huolta kantavien naisten, lähihoitajien ja sairaanhoitajien uhrautuvalla ja solidaarisella työpanoksella, mutta äärirajoilla on menty jo liian pitkään.

Kaupungin kotihoidon työntekijöiden työtaakkaa on kevennettävä ja vanhuksille on suotava lisää aikaa.  Kaupungin on laadittava vanhusten kotihoitoon valtuustokauden mittainen henkilöstöpoliittinen ohjelma, jolla työntekijöiden määrää lisätään vuosittain laadukkaan vanhustenhoidon turvaamiseksi.

Marinin hallituksen ohjelmassa luvataan vahvistaa vanhustenhoidon resursseja ja laatua. Ympärivuorokautisen hoidon tapaan vanhusten kotihoitoon tulee laatia hoitajamitoitus ja sitä varten kunnille on varmistettava lisärahoitus valtion budjetista.

Riitta Tynjä