Missä viipyy köyhyysohjelma Jyväskylään? 22.1.2021

22.1.2021

Koronan myötä eriarvoisuus on monessa suhteessa kasvanut ja kaikkein heikoimmilla olevien tilanne entisestään pahentunut. Jyväskylän köyhiä koskevien asioiden käsittelyprosessi on pitkä kuin nälkävuosi.

 

Missä viipyy se luvattu köyhyysohjelma Jyväskylään?

Jo parisen vuotta sitten tein kuntalaisaloitteen, jossa esitin köyhyysohjelman laatimista Jyväskylään.

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä. Nykyinen kaupunkistrategia ja hyvinvointisuunnitelma eivät riittävästi huomioi köyhien ja heikompiosaisten tilannetta kaupungissa. Ehdotin, että niitä täydentämään tehdään Jyväskylään oma erillinen köyhyysohjelma, jossa kartoitetaan köyhyyden esiintyminen ja tehdään toimenpide-ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Kartoituksessa tulisi pureutua köyhyyden syihin ja etsiä todellisia keinoja niin köyhyyden ennaltaehkäisemiseksi kuin köyhyyden vähentämiseksi ja köyhien elämäntilanteen parantamiseksi.

Vastaus aloitteeseen kesti lähes puoli vuotta, mutta odottaminen kannatti: kesäkuussa 2019 silloinen palvelupäällikkö Ritva Anttonen vastasi, että ”Jyväskylän kaupungille laaditaan syksyn 2019 aikana kuntalaisaloitteen esityksen pohjalta köyhyysohjelma, joka liitetään osaksi seuraavaa hyvinvointisuunnitelmaa.  Suunnitelmaan liitetään alueellinen näkökulma. Tätä varten perustetaan monialainen työryhmä.” Olin iloisen yllättynyt myönteisestä vastauksesta. Tosin hieman epäilin, että noin nopealla aikataululla asiaan ehdittäisiin kunnolla paneutua.

Iloni oli kuitenkin ennenaikainen. Jyväskylällä ei ole vieläkään, siis nyt tammikuussa 2021 tuota kesäkuussa 2019 luvattua köyhyysohjelmaa. Jotta en häiritsisi kiireisiä virkamiehiä liikaa, olen tyytynyt kysymään asian perään vain muutaman kerran viimeisen vuoden aikana. Toisaalta - eikö nykyaikana aloitteen tekijää tulisi automaattisesti informoida asian etenemisestä?

Nyt vaikuttaa siltä kuin tuo ohjelma olisi vain yhden ylityöllistetyn työntekijän vastuulla. Kuvittelisin, että tällaisen ohjelman tekemiseen osallistettaisiin kuntalaisia kaupungin oman strategian mukaisesti. Onhan meillä jo valmiina olemassa erilaisia asiakasraateja, jotka voisivat olla mukana ohjelman valmistelussa. Ehkä ovatkin, sitä ei vain mistään havaitse.

Tampereen kaupunki on laatinut valtuustokausittain köyhyysohjelman. Siinä esitetään toimenpiteitä, joilla helpotetaan kaupungin omin toimin pienituloisten kuntalaisten elämää. Näitä on sitten budjetissa myös toteutettu. Jyväskylässä olisi ehdoton tarve samanlaiseen käytäntöön.

Koronan myötä eriarvoisuus on monessa suhteessa kasvanut ja kaikkein heikoimmilla olevien tilanne entisestään pahentunut. On surullista, että tämän kaupungin köyhiä koskevien asioiden käsittelyprosessi on pitkä kuin nälkävuosi. Sitä ei voi selittää koronalla. Kyllä selvityksiä voidaan tehdä koronasta huolimatta. Kokoustaakin osataan etäyhteyksillä. Ja päätöksiäkin on osattu tehdä.

Nyt tarvitaan pikaisesti käytännön toimia. Yksi konkreettinen sellainen olisi toteuttaa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän budjettivaltuustossa jättämä aloite terveyskeskusmaksuista luopumisesta.

Riitta Tynjä

kuntavaaliehdokas (komm)

Jyväskylä