Tärkeitä hyvinvointihankkeita 30.10.2020

30.10.2020

Keski-Suomessa ei ole ollut ympärivuorokautista hoitoa tarjoavaa lastenpsykiatrista osastoa kuuteen vuoteen. Pienimmät potilaat ovat joutuneet hakeutumaan hoitoon Kuopioon asti edellyttäen, että sieltä on hoitopaikka järjestynyt. Uudessa Keski-Suomen keskussairaalan yhteydessä toimivassa perhehoitoyksikössä lapsipotilaita voidaan hoitaa intensiivisesti yhdessä perheen kanssa.

 

TÄRKEÄT HYVINVOINTIHANKKEET VAARASSA

Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimesta valmistellaan Sairaalanmäelle erinomaisen tärkeitä konkreettisia kehittämishankkeita, joilla voidaan auttaa paremmin hoitoa ja tukea tarvitsevia lapsia sekä heidän perheitään.

Keski-Suomessa ei ole ollut ympärivuorokautista hoitoa tarjoavaa lastenpsykiatrista osastoa kuuteen vuoteen. Pienimmät potilaat ovat joutuneet hakeutumaan hoitoon Kuopioon asti edellyttäen, että sieltä on hoitopaikka järjestynyt. Uudessa Keski-Suomen keskussairaalan yhteydessä toimivassa perhehoitoyksikössä lapsipotilaita voidaan hoitaa intensiivisesti yhdessä perheen kanssa.

Jyväskylässä, kuten muuallakin on ollut vuosia pulaa laitospaikoista lastensuojelun kiireellisissä tilanteissa. Erityisesti puutetta on ollut teini-ikäisten, vaativaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien lasten sijoituspaikoista. Pääasiassa tarpeeseen ovat vastanneet Jyväskylän kaupungin lastensuojelulaitokset, mutta paikkoja ei ole läheskään tarpeeksi.

Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhdessä kaavailema teini-ikäisille kohdentuvan lastensuojelun päivystysyksikön sijoittumien sairaalan yhteyteen on valtakunnallisesti merkittävä hanke. Siten lastensuojelulle ja nuorisopsykiatrialle tarjoutuisi poikkeuksellisen hyvät yhteistyön edellytykset. Vastaava konseptia ei löydy isommistakaan kaupungeista.

Molempien hankkeiden toteutus uhkaa siirtyä säästöpaineiden vuoksi ensi vuodesta vuoteen 2022. Jyväskylän kaupungin ja sairaanhoitopiirin päättäjien on nyt huolehdittava, että pienten psykiatristen potilaiden perhehoidon yksikkö ja lastensuojelun päivystysyksikkö toteutuvat talouden säästöpaineista huolimatta.

Riikka Kaikkonen

SKP:n Jyväskylän piirijärjestön puheenjohtaja

kuntavaaliehdokas (komm)