Enemmän avoimuutta kunnallishallintoon 18.2.2021

18.2.2021

Asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen laajentaminen on tärkein keino ennalta ehkäistä korruptiota. Valmistelussa tulee olla erilaisia vaihtoehtoja, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Päätöksenteon kunnissa tulee olla avointa ja julkista.

Enemmän avoimuutta kunnallishallintoon

Jyväskylä kaupunginhallitus esittää 22.helmikuuta kokoontuvalle valtuustolle muutoksia hallintosääntöön. Täysin avoimuusperiaatteiden vastaisesti esitetään, että esittelijä ja puheenjohtaja voisivat yhdessä päättää poistaa verkossa julkaistavalta esityslistalta ”yksittäisen asian, johon ei liity erityistä tiedotuksellista tarvetta tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa”.

Kuntien palveluihin, rakentamiseen, kaavoitukseen ja hankintoihin liittyy monenlaisia riskejä korruptiosta. Niitä on lisännyt kilpailuttaminen ja yhtiöittäminen sekä päätöksenteon keskittäminen, valmistelun vähäinen julkisuus ja asioiden siirtäminen liikesalaisuuksien piiriin.

Asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen laajentaminen on tärkein keino ennalta ehkäistä korruptiota. Valmistelussa tulee olla erilaisia vaihtoehtoja, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Päätöksenteon kunnissa tulee olla avointa ja julkista.

Jyväskylän kaupunginhallituksen esityksestä ei käy ilmi, mitä haittaa kuntalaisille on nykyisestä tilanteesta. Tai mitä hyötyä kuntalaisille esitetystä muutoksesta olisi.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto perustelee esitystä (Ksml 10.2.), että näin saatetaan hallintosääntö vastaamaan kaupungin nykyistä käytäntöä. Siis ei muuteta käytäntöä ohjeiden mukaiseksi vaan muutetaan ohjeita.

Jos Jyväskylän kuntapäättäjät haluavat johdonmukaisesti noudattaa Koiviston perusteluja, niin kehotan valtuutettuja lukemaan ennen päätöksentekoa tarkkaan, mitä kaikkea nykyinen hallintosääntö pitää sisällään. Olisiko siellä muutakin, mikä ei vastaa nykyistä käytäntöä?

Kuntalaisten aloiteoikeutta koskevassa kohdassa hallintosäännössä nimittäin todetaan ”Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä”. Itse olen jättänyt kolme kuntalaisaloitetta ja yhdenkään kohdalla ei ole näin toimittu. Vastauksen Köyhyysohjelman laatimista esittävään aloitteeseen sain kuudessa kuukaudessa ja Penkkien lisäämistä koskevaan aloitteeseen kolmessa kuukaudessa.  

Riitta Tynjä

kuntavaaliehdokas, skp

Jyväskylä