Valtionosuuksien leikkaukset peruttava 12.5.2021

14.5.2021

Jyväskylän kaupungin johto käyttää konsulttien apua ikävien, kaupunkilaisten etujen vastaisten esitysten tekemiseen. Mielestämme verovarojen käyttäminen konsulttipalkkioihin on haaskausta. Kaupungin johdon ja päättäjien tulee ottaa lähtökohdaksi kaupunkilaisten kuuleminen, vallan hajauttaminen ja uudenlaisten osallistumistapojen kehittäminen.

VALTIONOSUUKSIEN LEIKKAUKSET PERUTTAVA

Jyväskylän kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 oli reilusti ylijäämäinen, kun valtiovalta kompensoi kaupungille kuten muillekin kunnille koronan aiheuttamia kuluja. Kertyneestä ylijäämästä huolimatta kaupungin talouden sopeuttamistarpeeksi on arvioitu tuleville vuosille noin 20 miljoonaa euroa.

Jyväskylän tilaama konsulttiselvitys ehdottaa koulujen, kirjastojen, terveysasemien ja neuvoloiden lakkauttamisia, kiinteistöveron nostamista, kaupungin yhtiöiden myyntiä ja kaupungin henkilöstön karsimista.

Me emme hyväksy konsultin ehdotuksia vaan vaadimme politiikan suunnan muuttamista. Mielestämme kaupunki voi tehdä säästöjä panostamalla enemmän ennaltaehkäiseviin lähipalveluihin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllistämiseen. Huomattavia säästöjä voidaan saada aikaiseksi lisäämällä kaupungin omia palveluja ja palauttamalla ostopalveluja omaksi toiminnaksi.

Jyväskylän ongelmana ei ole kohtuuttoman suuret menot vaan liian pienet tulot. Jyväskylä on vireä koulukaupunki ja huomattava osa asukkaista on pienituloisia opiskelijoita. Jyväskylä kärsii edelleen suurtyöttömyydestä, työttömänä on lähes 11 000 kaupunkilaista. Samanaikaisesti monissa kaupungin palveluissa on liian vähän työntekijöitä. Jyväskylän talous on suuresti riippuvainen valtiovallan toimenpiteistä.

Kuntaliiton laskelmien mukaan valtio on leikannut kunnilta aiemmin, vuosina 2012–2019, valtionosuuksia 2,4 miljardia euroa. Ilman noita leikkauksia Jyväskylän talous olisi tällä hetkellä tasapainossa ja palveluja voitaisiin kehittää kaupunkilaisten etujen mukaisesti. Me vaadimme valtionosuusleikkausten perumista.

Jyväskylän kaupungin johto käyttää konsulttien apua ikävien, kaupunkilaisten etujen vastaisten esitysten tekemiseen. Mielestämme verovarojen käyttäminen konsulttipalkkioihin on haaskausta. Kaupungin johdon ja päättäjien tulee ottaa lähtökohdaksi kaupunkilaisten kuuleminen, vallan hajauttaminen ja uudenlaisten osallistumistapojen kehittäminen.

Riikka Kaikkonen

Riitta Tynjä

kuntavaaliehdokkaita, komm

Jyväskylä