LISÄÄ PENKKEJÄ ! 22.5.2021

22.5.2021

Sillä, että ikäihmiset lähtevät neljän seinän sisältä ulos, on monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Kun ihminen kykenee omatoimisesti liikkumaan, hän tarvitsee vähemmän yhteiskunnan palveluja. Penkit ovat halpa keino edistää terveyttä ja hyvinvointia.

LISÄÄ PENKKEJÄ JYVÄSKYLÄÄN!

Ikäihmisten liikkumisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota elinympäristössä oleviin fyysisiin esteisiin ja niiden poistamiseen. Moni voisi käydä nykyistä useammin itse kauppa- ja muilla asioilla, kun tietäisi, että matkan varrelta löytyy penkkejä, joilla voi levähtää. Kun ihminen kykenee liikkumaan itse, hän tarvitsee vähemmän yhteiskunnan palveluja.

Sillä, että ikäihmiset lähtevät neljän seinän sisältä ulos, on monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Kun ihminen kykenee omatoimisesti liikkumaan, hän tarvitsee vähemmän yhteiskunnan palveluja. Penkit ovat halpa keino edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Olen esittänyt kuntalaisaloitteessa, että Jyväskylässä lisätään penkkejä eri puolille kaupunkia ja näin alennettaisiin ikäihmisten kynnystä lähteä itse omatoimisesti liikkeelle.

Ehdotin myös, että penkkien sijoitteluun pyydetään ideoita käyttäjiltä. Näin ihmisten osallisuus toimisi, ei vain paperilla ja juhlapuheissa, vaan myös käytännössä. Vanhusneuvosto ja vanhuspalveluiden raati ovat erinomaisia foorumeja kokoamaan ikäihmisten näkökulmia asiaan.

Riitta Tynjä

sosiaalityöntekijä, eläkeläinen

kuntavaaliehdokas (komm)

Jyväskylä