LAUTAKUNTA LASTENSUOJELUN ASIALLA 4.6.2021

4.6.2021

Kilpailutuksilla ei pystytä saamaan merkittäviä säästöjä, koska valtakunnallisesti lastensuojelun laitoshoidossa on vallalla myyjän markkinat. Sen sijaan kaupungin omia palveluja lisäämällä ja työntekijöiden osaamisesta ja jaksamisesta huolehtimalla voidaan kustannuskehitykseen vaikuttaa tehokkaasti.

Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli viime kokouksessaan uuden lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikön tilojen vuokraamista. Lautakunta suhtautui myönteisesti lähes käyttövalmiiden tilojen vuokraamiseen sairaanhoitopiiriltä edellyttäen, että ensi vuoden talousarvioon osoitetaan määrärahat toiminnan käynnistämiseen.

Sairaanhoitopiiri on suhtautunut tällaiseen yhteistoimintaan myönteisesti. Vaativan lastensuojelun laitoshoitoon hyvin soveltuvat tilat tulisivat hyötykäyttöön ja yhteistyö nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun kanssa tiivistyisi entisestään. Länsi- ja Sisä-suomen aluehallintovirasto on antanut hankkeelle vahvan suosituksen.

Kiitän kohta toimikautensa päättävää lautakuntaa.  Toivon, että vaalien jälkeen uusi lautakunta ja ennen muuta uudet valtuutetut pitävät huolen siitä, että kustannustehokas ja kaupungin lastensuojelupalveluja määrällisesti ja laadullisesti parantava hanke toteutuu ensi vuoden aikana.

Palvelujen kehittämisessä päättäjiltä edellytetään kykyä pitkäntähtäimen suunnitteluun. Sen kanssa on ristiriidassa yritysmaailmasta kaupunkiorganisaatioon siirretty talouden seuranta lyhyellä tähtäimellä. Pidemmän ajan kehityslinjojen ja palvelutarpeen seuranta unohtuu huomion ollessa vuosittaisessa ja jopa osavuosittaisessa seurannassa.

Jyväskylässä lastensuojelun ostetun laitoshoidon kustannukset ovat kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa. Tälle vuodelle on laitoshoidon ostopalveluihin  varattu jo 8 miljoonaa euroa. Kilpailutuksilla ei pystytä saamaan merkittäviä säästöjä, koska valtakunnallisesti lastensuojelun laitoshoidossa on vallalla myyjän markkinat. Sen sijaan kaupungin omia palveluja lisäämällä ja työntekijöiden osaamisesta ja jaksamisesta huolehtimalla voidaan kustannuskehitykseen vaikuttaa tehokkaasti.

Riitta Tynjä

sosiaalityöntekijä, eläkeläinen

kuntavaaliehdokas, komm