Mielipiteitä

[1-15] [16-29]
Minun Suomeni ei ole maa, joka hyväksyy kansanmurhan ja käy asekauppaa murhaajan kanssa! Minun Suomeni tekee kaikkensa rauhan puolesta!
Gazan asukkaat ja palestiinalaiset muualla Lähi-idässsä tarvitsevat kaiken tuen Israelin kohtuuttoman ja roistomaisen hyökkäyksen pysäyttämisessä.
Nato-jäsenyyden myötä Suomi on sidottu yhä tiiviimmin Yhdysvaltojen politiikan myötäilijäksi. Satojen miljoonien eurojen asehankinnoilla Israelista, Suomi rahoittaa Israelin asetuotantoa ja sotakoneistoa samalla kun suomalaisten peruspalveluista ja toimeentulosta leikataan. Suomen asehankinnat Israelista on lopetettava.
Kyse on siitä, että ihmisille halutaan antaa kuva hyvästä hallituksesta, joka oikeastaan antaa, kun se ei leikkaa niin paljon kuin alun perin aikoi.
Sosiaaliministeri Sanni Grahn- Laasosen puheet omasta vastuunkannostaan ja siitä, kuinka ”kaikkein heikoimmista pidetään huolta” kertovat, että päättäjillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä on elää toimeentulotuen varassa.
On etsittävä rauhaan ja sovitteluun suuntautuvaa toimintaa. Maamme tulee kieltäytyä ottamasta ydinaseita tai edes kuljettamasta niitä alueellamme.
SKP:n Jyväskylän piirijärjestö antaa täyden tukensa työntekijöiden esittämille oikeutetuille vaatimuksille yksityisen sosiaalipalvelualan TES:iin sekä henkilökohtaisten avustajien Heta-tes:iin.
Valtion on tulevalla hallituskaudella lisättävä merkittävästi valtionosuuksia niin varhaiskasvatukseen kuin myös perusopetukseen, koska kunnat eivät muuten selviä niitä uhkaavasta rahoituskriisistä.
Pääoman toimintalogiikkaan perustuva kapitalistinen yhteiskuntajärjestys uhkaa niin ihmisen kuin muun luonnon elinehtoja. Emme voi elää puuttumatta luonnon toimintaan, mutta se ei saa tarkoittaa piittaamatonta välineellistä suhdetta luontoon. Talouden ja yhteiskunnan toiminta on sovitettava ekologisesti kestäviin puitteisiin. Ilman tervettä maapalloa ei ole myöskään meitä ihmisiä!
Hävittäjien ja pommikoneiden sijasta Venäjä tuhoaa Ukrainaa ohjuksilla ja lennokeilla. Myös Ukraina on käyttänyt tehokkaasti lennokkeja, raketinheittimiä ja merimaaliohjuksia. Ukrainan sota osoittaa, millaisia asejärjestelmiä tulevaisuudessa sotimiseen tarvitaan.
Eduskuntapuolueiden hinku sotilasliitto Naton jäseneksi on johtanut häpeälliseen asetelmaan, jossa Suomi nöyristelee epädemokraattisen Turkin vaatimusten edessä. Suomi pääsee Naton jäseneksi vain, jos päättäjämme suostuvat täyttämään Turkin Suomelle asettamat ehdot ja myötäilemään Turkin vaatimuksia.
Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto Nato ei ole ratkaisu, vaan osa turvallisuuspoliittista ongelmaa. Jos Suomi luopuisi sotilaallisesta liittoutumattomuudesta, jännitteet lähialueillamme lisääntyisivät varmuudella. Suomen ja Euroopan turvallisuus ei voi vahvistua vastakkainasettelua ja aseistusta lisäämällä. Vai haluammeko todellakin paistatella päivää ydinasesateenvarjon alla?
Tällä hetkellä tarvitaan kaikkien rauhanvoimien yhteisiä ponnistuksia Suomessa, Ukrainassa, Venäjällä ja koko maailmassa rauhan puolesta sotaa vastaan. Rauhanliike voimistuu ja pakottaa lopulta lopettamaan järjettömät sotatoimet.
UPM:n lakossa olevat työntekijät tarvitsevat laajaa tukea. Kysymys ei ole vain yhden yhtiön työntekijöiden palkoista ja muista työehdoista, vaan koko suomalaisen työehtosopimusjärjestelmän tulevaisuudesta ja koko ammattiyhdistysliikkeen vaikutusmahdollisuuksista.
Afganistanin kokemusten myötä Suomen päättäjien olisi jo aika luopua militarismista ja palata aktiivisen rauhanpolitiikan tielle. Uusiin hävittäjiin kaavaillut kymmenet miljardit eurot tarvitaan kipeästi esimerkiksi valtiontalouden hoitamiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja julkisten palvelujen sekä perusturvan parantamiseen.