Paikallispolitiikka

Mutta miten selviävät ne järjestöt, joissa on ikääntynyttä, vähemmän digitaitoista väkeä. Ne, joille tulee ensimmäistä kertaa vastaan Suomi.fi-tunnusten hakeminen. Kuinka yleisesti on tiedossa, että Digi- ja väestöviraston palvelut eivät ole maan nopeimpia?  Hakuajan dead line ehtii jo kolkutella tunnuksia odotellessa. Ja monen köyhän järjestön toimijoita ahdistaa epävarmuus tulevasta.
Me käyttäjät ymmärsimme, että taksat eivät tule pysymään ennallaan. Osalle jo olemassa olevat taksat olivat kipurajoilla. Hieman pelkoa aiheutti tieto, että liikuntatoimi on kunnostautunut taksojen nostamisessa. Uskoimme kuitenkin, että maksut eivät nousisi ihan mahdottomasti.
Laajapohjainen yhteistyö ja aktiivinen kansalaistoiminta tuotti tulosta. Sepänkeskus pelastui. Edustuksellisessa demokratiassa kansanvalta pyritään pelkistämään vain äänioikeuden käyttämiseen. Jos nyt olisi tuudittauduttu tähän, Sepänkeskuksen ovet olisivat varmuudella sulkeutuneet vuoden vaihteessa ja järjestöt jääneet taivasalle.
Ei tarvitse olla mikään ennustajaeukko todetakseen, että talon sulkemisen seurauksena monen järjestön toiminta hiipuu. Ja etenkin eläkeläisjärjestöjen jäsenten toimintakyky heikkenee ja laskut siirtyvät hyvinvointialueen maksettaviksi.
Jyväskylän tulee allekirjoittaa maailmanlaajuinen kaupunkivetoomus ydinaseiden kieltämiseksi.
Lukuisten eläkeläisjärjestöjen omatoiminen ja monipuolinen toiminta on juuri sitä ennalta ehkäisevää työtä, johon yhteiskunnan palvelut ovat riittämättömät. Kuinka viisasta on viedä siltä tilat alta?
Hyvinvointialueista uhkaa tulla pahoinvointialueita, jos korjaustoimiin ei ryhdytä ripeästi. Uuden hallituksen ja eduskunnan on osoitettava riittävä lisärahoitus hyvinvointialueiden palkkojen harmonisointiin ja varmistettava siten osaltaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu.
SKP:n Jyväskylän piirin kokoustarjoiluista vastaa itsenäisesti aktiivinen Keittiötiimi, johon kuuluvat Hannele Kivistö, Marja Petäjäniemi ja Aino Sillman.
 Mainittujen katujen osalta tapahtuu vielä ensi keväänä kohteiden rakentamisen jälkeistä viimeistelyä, joten penkkiasia voidaan ottaa käsittelyyn kevään aikana kohteiden rakennuttajien ja ylläpitäjän kanssa. Palautteenne on mennyt tiedoksi myös liikenne- ja viheralueiden yllä- ja kunnossapidon puolelle.
Miten ei yksi penkki mahdu Puistokadun varrelle, kun siihen on mahtunut grillikin? Viereinen tontti on kaupungin. Voisiko kaupunki neuvotella itse itsensä kanssa sopimuksen penkin sijoittamisesta?
Asiaa ja toimintatapoja on mahdollista arvioida ja selvittää tulevaisuudessa yhdessä ehdokkaita asettavien tahojen kesken.
Vaalijulisteiden kiinnittäminen vaalitauluihin kaupungin toimesta
Mielikuvitusta ja ennakkoluulotonta ideariihtä tarvitaan, jotta asia etenisi.
Kadut on nyt uusittu pyöräilijöitä ajatellen, mutta meidät huonojalkaiset kävelijät on unohdettu kokonaan.
Suomi tarvitsee duunareita, joiden varassa yhteiskunta pitkälti pyörii! Lähihoitajia tai sähköasentajia ei voida opettaa tyystin etänä tai suurissa ryhmissä. Opiskelijat ovat myös enimmäkseen nuoria, jotka kaipaavat tukea myös omassa elämässään. Siihenkin tarpeeseen pitäisi ammattikoulussa osata ja ehtiä vastata.